Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAKOŃCZONE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/04/2021 na przeprowadzenie procesu badawczego prognozującego trendy rozwoju Metropolii

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu
badawczego ukierunkowanego na analizę trendów dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot. Analiza trendów rozwojowych jest częścią prac Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku
2030. Efektem przeprowadzonych badań będzie raport zawierający prognozę strategiczną
dotyczącą trendów rozwojowych dla Obszaru Metropolitalnego.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/04/2021

Załączniki

Wzór umowy

Ogłoszenie postępowania w Bazie Konkurencyjności

Rozstrzygnięcie

  • GIWK