Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/07/2020 - dot. wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Stowarzyszenie OMGGS wdraża procedurę wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z warunkami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342 ze zm.).

 

DO POBRANIA:

- zapytanie ofertowe

- załączniki

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 9 października 2020 r.

Pytanie Wykonawcy: "zwracamy się z prośbą o zmianę punktu III.1.c lub uznanie w punkcie III.1.c ww. zapytania ofertowego za uprawnione, dla wykazania odpowiedniego doświadczenia Oferenta, posiadanie przez Oferenta podpisanych 50 umów o prowadzenie PPK w I etapie"

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 12 października 2020 r.

Pytanie Wykonawcy: Czy akceptują Państwo podpis elektroniczny?

Odpowiedź Zamawiającego: Akceptujemy podpis elektroniczny kwalifikowany.

Wynik

  • GIWK