Aktualności

19.07.2024

Umowa na wsparcie eksperckie metropolitalnych samorządów

Ponad 1,7 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 19 lipca, jako jedni z pierwszych podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na realizację zadań w nowej perspektywie finansowej UE. Z pozyskanych funduszy realizowane będą m.in.: konsultacje, wsparcie eksperckie, doradztwo, spotkania przeglądowe i informacyjne, szkolenia oraz warsztaty dla metropolitalnych samorządów.

19.07.2024

Nowy węzeł przesiadkowy w metropolii - trwa budowa we Władysławowie

We Władysławowie powstaje nowy węzeł integracyjny. Jak zapowiadają władze miasta “inwestycja wpłynie na estetykę i funkcjonalność komunikacyjną”. Przedsięwzięcie jest realizowane w trybie projektuj i buduj. Umowa na pierwszy etap została podpisana w styczniu ubiegłego roku. To 26 i ostatni węzeł, który powstaje w ramach metropolitalnego projektu budowy węzłów przesiadkowych realizowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

26.06.2024

Zamówienia publiczne, jak uchronić się od błędów?

Grupa metropolitalnych specjalistów od zamówień publicznych rozwija swoje kompetencje dot. prowadzenia postępowań współfinansowanych ze środków europejskich. Podczas dwudniowych warsztatów urzędnicy szkolą się, jak uniknąć ryzyka zmniejszenia dotacji na planowane inwestycje. Cykliczne spotkania zamówieniowców są okazją do wymiany doświadczeń oraz praktycznego zdobywania wiedzy na bazie konkretnych przydatków.

  • GIWK