Aktualności

26.01.2021

Nowe Mevo - zaproszenie do składania ofert

System mieszany z 4099 rowerami (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny 29,99 zł, w każdej z 16 gmin punkty ładowania baterii, możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią - taką wizję nowego Mevo proponują samorządy metropolii w wyniku dialogu konkurencyjnego z trzema firmami. 26 stycznia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ostatecznych ofert. Mają na to czas do 2 marca. Głównymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą cena (60%), ocena roweru (15%) oraz plan zarządzania systemem (10%).

21.01.2021

Pierwsza metropolia w kraju ze standardem dla osób z niepełnosprawnościami

Szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia, nauczycieli i urzędników, działania edukacyjne, zamówienia publiczne z klauzulami społecznymi, bezpłatne punkty porad prawnych, doradztwo zawodowe, metropolitalna baza danych obejmująca np. gabinety lekarskie ze specjalnym wyposażeniem i procedurami - to tylko niektóre z rozwiązań mających ułatwić życie osobom z niepełnosprawnością w metropolii. OMGGS, jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza Standard na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

19.01.2021

Efekty metropolitalnej aktywizacji społeczno-zawodowej

518 – tyle osób wzięło udział w zakończonym we wrześniu projekcie „Rozwój usług społecznych w Gdyni”. Przez trzy lata udało się nie tylko zaktywizować mieszkańców, ale przede wszystkim pokazać im różne sposoby rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Dzięki zupełnie nowemu i - jak się okazuje - skutecznemu sposobowi pracy, dziś mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej oferty wsparcia blisko swojego miejsca zamieszkania.

14.01.2021

Spółdzielnia Socjalna Heca z największym zleceniem w historii

Warte ponad 1,1 mln zł zlecenie na dostawę 150 tysięcy decyzji podatkowych dla mieszkańców Gdańska będzie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Heca. Przedsiębiorstwo społeczne z Tczewa, które działa na rzecz reintegracji osób wykluczonych, wygrało przetarg organizowany przez Miasto Gdańsk. To milowy krok w stronę powierzania kluczowych działań przez jednostki samorządowe dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Pracę przy akcji znajdzie kilkuset mieszkańców Gdańska.

  • GIWK