Metropolitalne wiadomości

aktualności

10. urodziny OMGGS na kongresie Smart Metropolia

Życzenia, gratulacje i toasty - nawet po kaszubsku! Kongres Smart Metropolia 2021 zbiegł się z 10. rocznicą powołania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Podczas urodzinowej gali była okazja do pochwalenia się tym, z czego jesteśmy dumni i co przez dekadę zrobiliśmy dla mieszkańców regionu. Zwieńczeniem gali był urodzinowy tort.

 

Urodzinowe przemówienia rozpoczęli prezesi Rady OMGGS. - Ważne, że jesteśmy razem - powiedział prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. - Jesteśmy jak rodzina! - dodała prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - Na nas nie ma siły! - zakończył prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

 

  


Goście gali Smart Metropolia składali życzenia dalszego rozwoju i wytrwałości w dążeniu do tego, aby mieszkańcom naszej metropolii żyło się coraz lepiej.

Były toasty  - tradycyjne “Sto lat”, po łacinie “Vivat Metropolia!” (Piotr Stepnowski, rektor UG), a nawet po kaszubsku “Në!” (Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud). Życzenia składali m.in. Danuta Janczarek, sekretarz miasta Gdańska, która od początku wspierała tworzenie metropolii, Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie Pawle Adamowiczu, pomysłodawcy i twórcy stowarzyszenia metropolitalnego, marszałek pomorski Mieczysław Struk i wielu innych przyjaciół OMGGS.

 

  

  

  

  

  

 

Jesteśmy razem od 10 lat

Wcześniej, podczas debaty podsumowującej 10 lat Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, swoimi refleksjami dotyczącymi współpracy metropolitalnej podzielili się samorządowcy i członkowie wspierający. Oto co powiedzieli:

Wojciech Szczurek, wiceprezes Rady OMGGS, prezydent Gdyni
- Świętujemy 10 lat współpracy! Doświadczenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pokazały, że do tworzenia związku metropolitalnego potrzebna jest zmiana myślenia. Droga do pomorskiej metropolii nie była prosta, ale współpraca dużych ośrodków z tymi mniejszymi pozwoliła zbudować przyjazne zaplecze.

 

Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia
- OMGGS to wspaniała platforma doświadczeń. Wstępowaliśmy do stowarzyszenia kierując się zasadą “duży może więcej”. Otrzymaliśmy tyle, ile oczekiwaliśmy, a nawet więcej. Małe gminy korzystają z metropolii. Uczymy się tutaj, pracujemy, komunikujemy. Nasi przedsiębiorcy zyskują rynek odbiorców. W 2017 r. gmina Linia została dotknięta nawałnicą. Pierwszym samorządowcem, który do mnie zadzwonił był Paweł Adamowicz. Zaproponował pomoc. Tu zaistniała ta więź, współpraca, potrzeba niesienia pomocy. Życzę sukcesów! Cieszę się, że jestem w metropolii!

 

Piotr Stepnowski rektor Uniwersytetu Gdańskiego
- W imieniu trzech największych pomorskich szkół wyższych zrzeszonych w związku uczelni im. Daniela Fahrenheita chciałbym przekazać państwu najlepsze życzenia i wyrazy uznania za państwa 10-letni już dorobek współpracy samorządowej. Czujemy się dumni ze wszystkich dotychczasowych sukcesów obszaru. Deklarujemy także ciągłe wspieranie Państwa wysiłków o doprowadzenie do wejścia w życie ustawy metropolitalnej.

 

Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich.
- W przyszłość powinniśmy patrzeć w tym samym kierunku - rywalizować, uczyć się, przekazywać sobie swoje nalepsze doświadczenia, jedni w budowie tunelu, inni w prowadzeniu szkół, jeszcze inni w tworzeniu zielonych budżetów. Metropolia jest skazana na sukces, bo ma samorządowców, którzy potrafią się dzielić, którzy potrafią w odpowiednim momencie odłożyć na bok swoje partykularne ambicje i oczekiwania. Z tej różnorodności, którą prezentujemy, dobrze jest wybrać to, co najlepsze. Im nas więcej w metropolii, tym mamy więcej do powiedzenia i możemy to komunikować wyraźniej.

 

Adam Neumann, prezydent Gliwic
- Z całą pewnością metropolie powinny powstawać w Polsce. Jest wiele wspólnych spraw dotyczących wielkich miast i małych miejscowości, powiązanych ze sobą funkcjonalnie i społeczno-gospodarczo. Ustawodawstwo powinno pomagać, a nie przeszkadzać. Życzę państwu, aby ustawa metropolitalna dla Pomorza weszła jak najszybciej w życie. I żeby ten entuzjazm, który daje się zauważyć w ramach współdziałania metropolitalnego, nie ustawał!

 

10 lat OMGGS. Refleksje i plany na przyszłość

Od 10 lat działamy dla ponad 1,6 mln mieszkańców metropolii w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. W ramach funduszy europejskich realizujemy dla mieszkańców metropolii ponad 180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł.

- Małe wspólnoty lokalne dzięki współpracy metropolitalnej mogą korzystać z wiedzy i doświadczeń tych większych - mówił Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. - Pojedyncze gminy nie są w stanie stworzyć swoich biur planowania przestrzennego czy spalarni śmieci. Same nie są też w stanie skutecznie lobbować za dobrymi rozwiązaniami ustawodawczymi bądź inwestycyjnymi. We wspólnych zespołach roboczych pracujemy chociażby nad uchwałami krajobrazowymi, dokonujemy wspólnych zakupów energii, gazu, paliwa czy urn wyborczych. To daje naszym gminom wielomilionowe oszczędności.


Realne korzyści z tej współpracy widać gołym okiem: to 26 węzłów przesiadkowych, z których połowa już została oddana do użytku, to dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych i nowe trasy tramwajowe, to także nowe tramwaje i trolejbusy, to kilkanaście zrewitalizowanych dzielnic m.in. w Gdańsku, Pucku, Wejherowie, Żukowie czy Kartuzach, to wyremontowane szkoły, przedszkola i budynki mieszkalne, to nowe miejsca pracy, to centra geriatrii, z których pierwsze zostało otwarte w Sopocie, to także działania skupiające się na problemach mniejszości, środowisk i osób wykluczonych oraz tworzenie równego dostępu do usług społecznych, to także przedsiębiorstwa społeczne, w których pracownikami są przede wszystkim osoby wykluczone.

- Teraz przygotowujemy się do nowej perspektywy unijnej z pakietem kolejnych inwestycji dla mieszkańców - dodał Michał Glaser. - Lobbujemy i staramy się o uchwalenie ustawy metropolitalnej dla Pomorza, dzięki której zyskalibyśmy nie tylko dodatkowe fundusze, ale także narzędzia prawne do sprawnej współpracy między samorządami.

Podczas kongresu rozmawialiśmy też o tym, jakie korzyści daje współpraca gmin w innych polskich metropoliach oraz jakie dobre praktyki warto przenieść na nasz grunt.

 

Fot. G.Mehring/OMGGS

  • GIWK