Metropolitalne wiadomości

aktualności

1000 umowa dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego podpisana

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do osób bezrobotnych, z niepełnosprawnościami oraz do biernych zawodowo. Powstają dzięki nim przedszkola czy centra integracji społecznej. Łącznie ze środków Unii Europejskiej na te cele na Pomorzu skorzystało już ponad 330 tys. osób

14 lutego 2020 r. podpisanych zostało 7 umów o dofinansowanie projektów społecznych, w tym ta wyjątkowa, jubileuszowa tysięczna umowa dla Powiatu Tczewskiego. W uroczystości wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski, a także samorządowcy i przedstawiciele organizacji i fundacji realizujących projekty.

 – Kiedy 5 lat temu startowały pierwsze nabory w ramach programu regionalnego, trudno było wyobrazić sobie skalę i zakres wszystkich działań jakie będziemy wspierać – mówił marszałek Mieczysław Struk. Łącznie wsparciem objętych zostało 336 792 Pomorzan. To mniej więcej tyle ile liczą razem Gdynia i Słupsk. – Wśród nich 61 proc. stanowiły kobiety – dodał. Projekty realizowane są praktycznie w każdej pomorskiej gminie.


Kolejne wsparcie z EFS otrzymały Powiat Wejherowski i Powiat Tczewski. Dzięki funduszom europejskim w obu powiatach możliwa będzie pomoc 447 osobom, które pozostają bez pracy lub są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Europejski Fundusz Społeczny finansuje działania dotyczące m.in.: edukacji, wzrostu poziomu zatrudnienia, walki z ubóstwem oraz ochrony zdrowia.

  • GIWK