Metropolitalne wiadomości

aktualności

29. Walne Zebranie Członków OMGGS w Pruszczu Gdańskim

Debata o budżecie na przyszły rok, przedstawienie informacji dotyczących przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, przywitanie nowych członków wspierających OMGGS oraz plany na 2022 r. - to główne tematy Walnego Zebrania Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, które odbyło się w poniedziałek 13 grudnia w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. Spotkanie 59 metropolitalnych włodarzy było transmitowane online - część członków OMGGS wzięła w nim udział zdalnie.

Ze względu na pandemię 29. Walne Zebranie Członków odbyło się w formule mieszanej - część samorządowców obradowała w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim, a część wzięła udział w spotkaniu online.

Ważnym punktem poniedziałkowego WZC było omówienie planów na przyszłość. Samorządowcy stowarzyszeni w OMGGS  przyjęli budżet na 2022 rok. Przedstawiono też informacje o przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 -  między innymi nt. naboru projektów ZIT, działań w zakresie Metropolitalnego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu oraz w zakresie Mobilności i Transportu. Mówiono też o pracach w obszarze edukacji i turystyki.

Podczas spotkania przedstawiono też wydarzenia planowane  na 2022 rok, m.in. Tydzień Solidarności Klimatycznej, Dzień Demokracji ONZ, Wielki Test Wiedzy o Metropolii, Tydzień Mobilności, Kongres Smart Metropolia oraz wyjazdy studyjne.

Przywitano też nowych członków wspierających OMGGS, którymi zostali Arena Gdańsk Operator i Aqua-Sopot. Spółka Arena Gdańsk Operator zarządza stadionem Polsat Plus Arena Gdańsk, a AQUA-Sopot obsługuje mieszkańców oraz firmy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Sopocie.

- Dziękujemy za zaproszenie do przystąpienia do grona członków wspomagających OMGGS - mówi Marek Bogacki, członek Zarządu Aqua-Sopot. - Taka spółka jak nasza w sposób naturalny powinna uczestniczyć w życiu metropolii i wspierać samorządy w jej budowaniu.

  • GIWK