Metropolitalne wiadomości

aktualności

3 klastry energii w metropolii

Dobiegają końca prace nad koncepcją utworzenia klastrów energii na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wytypowano 3 obszary, które mają największy potencjał rozwoju inwestycji związanych z energią słoneczną, wiatrową, geotermalną, wody, zasobów biomasy oraz rozwoju technologii pomp ciepła. Dla mieszkańców tych terenów oznacza to możliwość obniżenia rachunków za energię cieplną i elektryczną.

Koncepcja Utworzenia Klastrów Energii na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot analizuje, które tereny mają największy potencjał  stworzenia lokalnych społeczności energetycznych, do których należą m.in. klastry energii. Na świecie powstaje wiele takich wspólnot. Z inicjatywą ich założenia wychodzą najczęściej lokalne społeczności. Mieszkańcy, chcąc obniżyć rachunki za ogrzewanie i prąd, decydują się na założenie klastra i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Czym są klastry energii? Czytaj więcej >>>

Do inicjatywy pt. “Opracowanie Koncepcji stworzenia Klastra Energii na terenie OMGGS” zgłosiły się 54 metropolitalne miasta, gminy i powiaty.  Biuro OMGGS po kilku miesiącach prac zaproponowało 3 obszary działań:

W opracowaniu skupiono się na trzech propozycjach o wysokim potencjale energetycznym i znaczącej liczbie odbiorców.

GDAŃSKI KLASTER KOMUNALNY

Koncepcja gdańskiego klastra komunalnego zakłada pozyskiwanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu spalarni odpadów (której uruchomienie przewidywane jest w 2023 r.) oraz instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach budynków lub farmach fotowoltaicznych. Z kolei do produkcji energii cieplnej mogłaby być wykorzystywana  spalarnia odpadów czy geotermalne i powietrzne pompy ciepła.

KLASTER NOWODWORSKI

Koncepcja nowodworskiego klastra zakłada zagospodarowanie do produkcji energii elektrycznej potencjału Szkarpawy oraz Wisły, wykorzystanie małych elektrowni hydrokinetycznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych umieszczonych na pensjonatach oraz farm fotowoltaicznych. Jako źródło energii cieplnej zaproponowano m.in. instalacje spalające biomasę lub biogaz. Elektrociepłownia biomasowa lub biogazowa mogłaby powstać w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego.

KLASTER TCZEWSKI

Na terenie tczewskiego klastra wskazano możliwość wykorzystania potencjału małej energetyki wodnej (śluza na Wierzycy w Pelplinie, elektrownie wodne przepływowe lub hydrokinetyczne na Jeziorze Rakowieckim oraz na jeziorach między miejscowościami Waćmierek, Lubiszewo Tczewskie, Młynki i Małe Rokitniki). Koncepcja zakłada zagospodarowanie istniejących progów i modernizację już istniejących. Jako potencjalne źródło energii cieplnej i elektrycznej wskazano gaz składowiskowy. Zakłada się też wykorzystanie technologii gruntowych pomp ciepła lub powietrznych.

- Koncepcje klastrów są obecnie konsultowane i wspólnie z samorządowcami opracujemy finalną wersją dokumentu. Będzie ona gotowa pod koniec września 2021 r. - mówi Mariusz Sadłowski, koordynator ds. energetyki i środowiska OMGGS. - Naszym celem było przygotowanie analizy pod kątem utworzenia klastrów energii. Po jej opracowaniu dalsze działania będą należeć do samorządów.

Korzyści z klastrów energii

Główną korzyścią powstania klastrów energii (obejmujących do 5 gmin lub wszystkie gminy w ramach powiatu) jest ekologiczna i tania produkcja energii z OZE, ograniczenie kosztów jej dystrybucji i lepsze zarządzanie energią. Ważne są też takie kwestie, jak uniezależnienie się od monopolu dostawców energii i wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także troska o środowisko naturalne. Dla członków klastra oznacza to przede wszystkim mniejsze rachunki za energię elektryczną i cieplną.

Opracowanie koncepcji powstania klastra energii na terenie OMGGS to też pierwszy krok w stronę pozyskania środków m.in. z unijnego Funduszu Odbudowy. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Ogromna część środków z tego pakietu będzie przeznaczana właśnie na odnawialne źródła energii, energetykę i środowisko.

OMGGS bada potencjał skroplonego biogazu

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot pracuje też nad strategią wykorzystania biogazu na terenie metropolii. Ideą projektu pod nazwą Liquid Energy jest zaprezentowanie możliwości jakie daje wykorzystanie skroplonego biometanu do produkcji czystej energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków, a także jako źródło napędu dla pojazdów. 

W ramach projektu Liquid Energy analizowane są m.in. możliwości wykorzystania skroplonego biometanu, jako:

  • zapasowego źródła energii zasilającej sieci trolejbusowe (na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni),
  • ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych (na potrzeby Żeglugi Gdańskiej),
  • źródła wykorzystania odpadów do produkcji paliwa (dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku).

Projekt powstaje w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk.

Czytaj więcej na temat projektu Liquid Energy >>>

  • GIWK