Metropolitalne wiadomości

aktualności

31. Walne Zebranie Członków OMGGS w Gdyni

Samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot spotkali się 12 grudnia 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Zarząd OMGGS, prezydenci, wójtowie i burmistrzowie podsumowali miniony rok oraz planowali działania na najbliższe miesiące.

12 grudnia 2022 r. w Gdyni odbyło się Walne Zebranie Członków (WZC) OMGGS, podczas którego samorządowcy podsumowali 2022 rok. Rozmawiano zarówno o finansach, bieżących sprawach samorządów, jak i o ponad 200 projektach metropolitalnych, realizowanych głównie z funduszy europejskich. W trakcie spotkania podsumowano perspektywę unijną 2014-2020.
 

Na zdjęciu: Samorządowcy podczas Walnego Zebrania Członków, fot. Kamil Złoch/gdynia.pl


850 milionów dla Metropolii ze środków UE

Obecnie wchodzimy w kluczową fazę wyboru projektów europejskich w nowym budżecie UE realizowanych w ramach Metropolii. Podczas WZC przyjęto projekt kryteriów ich oceny, które teraz zostaną przedstawione stronie społecznej.  Nowy pakiet inwestycyjny to 850 milionów złotych.

- Zależy nam,  aby projekty były wielofunkcyjne, komplementarne, pozytywne dla klimatu, chroniły zabytki oraz upowszechniały OZE - mówi Michał Glaser, prezes OMGGS. - Są to nowe węzły przesiadkowe, nowe trasy rowerowe czy projekty związane z adaptacją do zmian klimatu - dodaje prezes OMGGS.
 

Na filmie wypowiedzi: Michała Glasera, prezesa Zarżadu OMGGS oraz Wojciecha Szczurka, prezesa Rady OMGGS, zdjęcia Kamil Złoch/gdynia.pl


Projekty będą wybierane z obszarów: efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, mobilność miejska, usługi społeczne i zdrowotne, infrastruktura społeczna i zdrowotna oraz migranci. - Przed nami bardzo aktywny czas wyboru projektów. Ale muszę podkreślić, że to wszystko odbywa się w znakomitym klimacie współpracy, partnerstwa, dzielenia się doświadczeniem - podkreśla Wojciech Szczurek prezes Rady OMGGS.

Walne Zebranie w Gdyni zakończyło się gratulacjami i życzeniami dla Gminy Kosakowo, która świętuje 50-lecie powstania. Wójt Marcin Majek przy tej okazji wręczył medale okolicznościowe prezesowi Obszaru Metropolitalnego oraz prezydentom Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Czym zajmuje się Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot?

Działamy w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

Od 2015 r. pełnimy funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i koordynujemy realizację pakietu projektów europejskich współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o wartości 1,9 mld zł (w tym 1,1 mld z funduszy UE). Ponadto OMGGS pośrednio koordynuje pakiet projektów współfinansowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, o wartości 1,4 mld zł (w tym 708,3 mln dofinansowanie UE).
Zarządzamy funduszami europejskimi o łącznej wartości 1,8 mld zł, co przekłada się na pakiet 201 projektów o całkowitej wartości 3,4 mld zł.

  • GIWK