Metropolitalne wiadomości

wiadomości

350 osób zgłosiło się do udziału w Metropolitalnym Forum Kultury

Pierwsze spotkanie pedagogów, animatorów kultury, urzędników i przedstawicieli instytucji kulturalnych z całego województwa rozpoczyna się już w środę, 17 września, od obrad w Sopocie. Dzień później uczestnicy MFK przenoszą się do Gdańska.

Celem MFK jest omówienie zmian systemowych, pozwalających na włączenie różnych form edukacji kulturalnej do programów szkolnych. Forum ma zainspirować instytucje kultury, organizacje pozarządowe, oddolne inicjatywy edukacyjne i placówki oświatowe do wspólnego działania w zakresie edukacji kulturalnej – a w konsekwencji budowania kapitału społecznego: dobrze wykształconych, aktywnych kulturalnie i obywatelsko mieszkańców, którzy są fundamentem każdej metropolii.

Współorganizatorami MFK są Gdański Obszar Metropolitalny, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku,  Miasto Gdańsk, Miasto Sopot i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Forum ma mieć charakter cykliczny.

Szczegółowe informacje i program: http://forumkultury.eu/

Raport z badań "Edukacja kulturalna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego"