Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

5,2 mln zł z UE dla osób w trudnej sytuacji

Metropolitalny projekt aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku wkracza w fazę realizacji. Dziś umowę o dofinansowanie ze środków UE w siedzibie Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4 podpisali prezydent Aleksandra Dulkiewicz oraz marszałek województwa Mieczysław Struk.
 

Projekt pn.: “System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II “, realizowany jest z instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

- Od dłuższego czasu, realizujemy wspólnie z Gdańskiem, projekty rewitalizacyjne. Polegają one nie tylko na wymianie i odnowieniu infrastruktury, ale też na pracy bezpośrednio z ludźmi, którzy mają poczucie innej, żeby nie powiedzieć gorszej kategorii i poczucie zapomnienia. W tych rodzinach bardzo często pojawiają się rozmaite dysfunkcje. Chcielibyśmy tym zjawiskom przeciwdziałać. Wszystkie formy wsparcia, które widać m.in. tutaj na Biskupiej Górce, są bardzo pożądane. Ten projekt jest znakomicie przygotowany, realizowany z odpowiednimi partnerami i stanowi realną formę aktywizacji mieszkańców Gdańska - mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.
 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób/rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie instrumentów aktywnej integracji. Metodami pomocy będą m.in.: asystentura, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie ukierunkowane na rozwój umiejętności cyfrowych, szkolenia/staże zawodowe. W jego ramach uczestniczki i uczestnicy mogą dodatkowo otrzymać wsparcie w formie bonu/funduszu wizerunkowego lub zdrowotnego, bonu mieszkaniowego i dofinansowania do opieki nad dzieckiem do 7 lat (lub nad osobą zależną).
 

- Powinniśmy dążyć do tego, aby chronić godność osoby ludzkiej. Elementem tej godności jest praca, która przynosi efekt i pieniądze. Pomocą objętych zostanie ponad 400 mieszkańców Gdańska, które otrzymają wsparcie w zdobyciu nowych umiejętności oraz w odnalezieniu się w społeczeństwie i na rynku pracy. Może to być początek znaczących zmian w ich życiu. Bardzo bym chciała, żeby te osoby nabyły takie kompetencje, dzięki którym będą mogły brać odpowiedzialność za swoje życie - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
 


Miasto Gdańsk będzie go realizował w partnerstwie, w skład którego wchodzą:

1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie,
3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,
4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
5. Stowarzyszenie WAGA,
6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

 

- Finanse, które otrzymaliśmy w ramach wsparcia naszych działań, będą przeznaczone na płatne staże, na kursy zawodowe, na wsparcie w codziennych problemach życiowych. Chcemy zająć się mamami, które wracają na rynek pracy, a bardzo często muszą się przekwalifikować. W wyniku pandemii część osób ma problem z powrotem do pracy i chcemy im to ułatwić. Można się zgłosić do każdej z organizacji partnerskich, które pokierują dalej i wskażą odpowiednią pomoc do danego problemu – mówi Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA.
 


Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023. Grupę docelową będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci oraz reemigranci, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych, osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu to 6 098 614,81 złotych, w tym wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.


fot. Piotr Wittman/ www.gdansk.pl

  • GIWK