Metropolitalne wiadomości

wiadomości

5,5 miliona złotych unijnego dofinansowania w ramach inwestycji metropolitalnych na realizację przedsięwzięcia TriPOLIS.17 listopada 2017 r. zawarta została umowa na realizację projektu dotyczącego współpracy parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie świadczenia specjalistycznych usług proinnowacyjnych. W ramach projektu zostanie stworzona platforma informatyczna umożliwiająca zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.


Dzięki realizacji projektu nastąpi profesjonalizacja działalności trzech Instytucji Otoczenia Biznesu: Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego, Fundacji Gospodarczej oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów stworzy lepsze warunki rozwoju dla pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu powstanie 10 zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, z których skorzysta minimum 100 przedsiębiorców.

TriPOLIS będzie obejmował cztery obszary. Wdrożony będzie zintegrowany system identyfikacji i analizy potrzeb. Będą realizowane również działania związane z przygotowaniem kadry partnerów do realizacji nowych usług. W ramach rozwoju infrastruktury podejmowane będą działania z budową platformy informatycznej oraz unowocześnianiem sprzętu informatycznego.

Projekt jest dobrym krokiem do wzmacniania potencjału i metropolitalnej współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu, a co za tym idzie zwiększania konkurencyjności naszej metropolii na arenie europejskiej i międzynarodowej.

Projekt potrwa do 31 maja 2020, a jego całkowita wartość to: 7,68 mln zł, w tym dofinansowanie z UE: 5,49 mln zł.

Trypolis-informacje o projekcie