Metropolitalne wiadomości

wiadomości

72 km nowych i zmodernizowanych sieci ciepłowniczych na terenie naszej MetropoliiGdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni otrzymało łącznie 108 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poprawę oraz zwiększenie dostępności infrastruktury ciepłowniczej.  Dzięki 12 umowom podpisanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska możliwa będzie realizacja projektów komplementarnych ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego G-G-S.  Wartość wszystkich przedsięwzięć wynosi ok. 370 mln zł.

Realizacja projektów przyczyni się do zmniejszenia emisji niebezpiecznych substancji oraz oszczędności energii w naszych domach i miejscach pracy.  Dzięki inwestycjom zwiększy się również dostęp do sieci c.o. przez nowych odbiorców.

GPEC zrealizuje 7 projektów o całkowitej wartości 292 mln zł, w tym wsparcie z UE wynosi ok. 293 mln zł. Zmodernizowanych oraz wybudowanych zostanie 52 km sieci ciepłowniczych. Dzięki inwestycjom poprawi się efektywność dystrybucji ciepła na terenie miasta Gdańska i Sopotu. Przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. W gminie Kolbudy (Kowale) oraz Gdańsku Osowie możliwe będzie podłączenie nowych odbiorców na terenach o dynamicznie rozwijającym się budownictwie mieszkaniowym.  Rozbudowa sieci c.o. nastąpi również w dzielnicach południowych Gdańska: Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Piecki Migowo, Jasień, Kokoszki, Ujeścisko i Łostowice.

Inwestycje OPEC-u opiewają na kwotę 77 mln zł, w tym otrzymane dofinansowanie unijne wynosi ok. 30 mln zł. W ramach 5 projektów długość zmodernizowanych oraz nowo wybudowanych sieci ciepłowniczych wyniesie 20 km. Rozbudowa sieci wspierająca bezpieczeństwo energetyczne nastąpi w dzielnicach Gdyni: Orłowie, Małym Kacku, Chwarznie i Wiczlinie. Nowych odbiorców ciepła przybędzie w Rumi i Redzie.