Metropolitalne wiadomości

aktualności

8 lat Dobrej Roboty

Wsparcie doradców i mentorów, szkolenia i praktyki, a w rezultacie nowe miejsca pracy, które pozwoliły usamodzielnić się wielu osobom w potrzebie - to tylko niektóre z efektów projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota. Projekt realizowany w metropolitalnych samorządach, a wspierany z funduszy europejskich, zgodnie z planem, zakończył się po ośmiu latach owocnej pracy.
 

Na zdjęciu: przedstawiciele fundacji "Świat wrażliwy"


Projekt OWES odegrał kluczową rolę w rozwoju społeczności lokalnych oferując szeroki zakres bezpłatnych usług animacyjnych i doradczych. Od 2015 roku organizacje mogły uczyć się prowadzenia biznesu od ekspertów, korzystać z obsługi księgowej i marketingowej, szkolić się z przepisów dot. zamówień i zarządzania przedsiębiorstwami. OWES był wsparciem na każdym etapie: od pomysłu, przez kluczowe działania, po uruchomienie.

- Niezależnie od tego, czy ktoś miał pomysł, a jedynie potrzebował nieco wsparcia, czy też już znajdował się w kluczowej fazie realizacji projektu, program ten zapewniał niezbędną pomoc. Dzięki niemu, beneficjenci mieli dostęp do porad prawnych, specjalistycznego wsparcia marketingowego, pomocy w dziedzinie księgowości oraz przeprowadzanych szkoleń. OWES Dobra Robota był naprawdę kompleksowym narzędziem, które nie tylko dawało ludziom narzędzia do rozwoju, ale również dostarczało im pełne wsparcie na ich drodze do sukcesu - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

Wsparcie dla setek osób

W ciągu ośmiu lat trwania projektu, projekt OWES Dobra Robota dotarł do setek osób, które z różnych powodów potrzebowały wsparcia. Niezależnie od tego, czy byli to przedsiębiorcy, którzy marzyli o rozwoju swojej firmy, czy też zwykli mieszkańcy metropolii z pasją i pomysłem na innowacyjne projekty, każdy mógł skorzystać z usług oferowanych przez OWES. Projekt zakończył się w listopadzie 2023 roku, a jego całkowita wartość wyniosła prawie 19 milionów złotych.
 

Na zdjęciu: pracownicy kawiarni „Cafe Aktywni”


Dzięki współpracy ponad 60 samorządów:

 • 159 osób dostało pracę,
 • 570 przeszkolono z ekonomii społecznej,
 • kolejne 90 przeszło szkolenia z kompetencji cyfrowych,
 • wsparcie otrzymało 638 potrzebujących i 250 podmiotów ekonomii społecznej,
 • do tego powstało 55 organizacji, które działają na rzecz potrzebujących.  

Dobre przykłady Dobrej Roboty

 • Fundacja „PomorzeMY” - dzięki współpracy z Gdańskimi Nieruchomościami organizacja zatrudnia m.in. osoby w kryzysie bezdomności do remontów miejskich budynków. A to zapewnia osobom zagrożonym wykluczeniem aktywizację społeczną i zawodową, co daje szansę na usamodzielnienie.
 • Fundacja „Świat Wrażliwy” - dzięki wsparciu OWES otworzyła kawiarnię „Cafe Aktywni”. To miejsce, które zatrudnia młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także seniorów, w roli ich mentorów. Pracownicy tej wyjątkowej kawiarni mogą spełniać się w nowych rolach, a dzięki codziennej pracy czują się potrzebni i docenieni.
 • Spółdzielnia Socjalna Gmin Miast Wejherowo-Reda „Kompas” została założona przez dwie współpracujące ze sobą gminy. Organizacja skupia się na działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej dla lokalnej społeczności.
 • Zeroban - spółdzielnia od 2020 roku przetwarza niepotrzebne banery reklamowe, próbniki tapicerskie oraz odzież roboczą w różnego rodzaju gadżety: torby, nerki kosze, kosmetyczki itp. Zapotrzebowanie na te produkty jest w korporacjach, przedsiębiorstwach i u indywidualnego klienta.
 • Fundacja Batic Pro - prowadzi szkołę nurkowania, która ma bogatą ofertę kursów i wyjazdów nurkowo-rekreacyjnych. W kursach prowadzonych przez Fundację brać udział mogą dzieci, młodzież, dorośli i osoby z niepełnosprawnościami.
 • So Stay Hotel - pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialności społecznej, otwarty w 2015 r., prowadzony przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Przychody z działalności hotelu reinwestowane są w programy społeczne i edukacyjne wspierające młodych ludzi w wejściu na otwarty rynek pracy, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy społecznej.
 • Spółdzielnia Heca z Tczewa - pomaga osobom narażonym na wykluczenie społeczne - długotrwale bezrobotnym, zagrożonym ubóstwem,  z niepełnosprawnością. W ramach jej działalności funkcjonują Tczewscy Kurierzy Rowerowi wyposażeni w rowery cargo dowożą przesyłki do mieszkańców miasta. Z ich usług korzysta m.in. Urząd Miasta w Tczewie, dzięki czemu paczki jeszcze tego samego dnia mogą dotrzeć do odbiorców. Współpracują także z administratorami nieruchomości, ale przede wszystkim z biznesem.

Na zdjęciach: efekty pracy podmiotów ekonomii społecznej


W ramach działań OWES, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zorganizowała w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym Akcelerację Biznesów Społecznych. Dzięki temu przedsiębiorcy społeczni mogli skorzystać z najlepszych praktyk wypracowanych przy wspieraniu startupów i otrzymali wsparcie odpowiadające na realne potrzeby podmiotów ekonomii społecznej. Poza wsparciem finansowym mieli dostęp do doświadczonych mentorów i ekspertów z różnych dziedzin, od których uczyli się m.in. jak tworzyć bardziej konkurencyjne przedsiębiorstwa, jak zarządzać ryzykiem, zdobywać fundusze i rozwijać umiejętności przywódcze.

Więcej o działalności OWES można przeczytać na stronie: www.dobrarobota.pl.

Liderem Partnerstwa projektu OWES Dobra Robota był Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, a prowadzenie działań reintegracyjnych skierowanych do przedsiębiorstw społecznych, powierzono partnerom wg kompetencji - przedstawicielom samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Razem z OMGGS konsorcjum stworzyli: Fundacja Pokolenia, Stowarzyszenie „Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie”,  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. oraz Organizacja Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”.

 

 • GIWK