Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

850 mln zł dla metropolii z Unii Europejskiej

OMGGS otrzymał ok. 850 mln zł na realizację projektów metropolitalnych dofinansowanych z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027. Decyzję o przyznaniu środków podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. W ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych razem z samorządami metropolii będziemy kontynuować wspólne inicjatywy przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców.
 

Na zdjęciu: uczestniczy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Jacek Sowa/UMWP
 

W piątek 12 maja w Urzędzie Marszałkowskim zostały przekazane decyzje o podziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Dla 9 obszarów przeznaczono 343 mln euro, co stanowi niemal 20 % programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP). Z tej puli największą kwotę w wysokości 177 mln euro otrzymał OMGGS.  Dodatkowo do naszej metropolii popłyną środki z krajowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENiKS) w wysokości 450 mln zł. na działania wspierające zrównoważoną mobilność. Łącznie na terenie metropolii w najbliższych latach zainwestowanych zostanie 1,3 mld zł z funduszy europejskich.

Co to jest ZIT

Mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych po raz pierwszy pojawił się w kończącej się perspektywie budżetowej UE 2014-2020. Został utworzony w celu realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, które swoim zasięgiem przekraczają granicę jednej gminy.  W wyniku porozumienia z samorządami OMGGS od 2015 r. w ramach ZIT realizuje 202 projekty o wartości 3,4 mld zł, w tym dofinansowanie z UE to 1,8 mld zł. Projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym. Sukces instrumentu ZIT przyczynił się do jego kontynuowania w nowym okresie programowania.  Obecnie z tej formy wsparcia korzystać będzie dziewięć Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF): Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska-Ustki, Starogardu Gdańskiego oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Mechanizm ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, których wyboru członkowie MOF dokonują samodzielnie i wspólnie – wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To również narzędzie partnerskiej współpracy wielu podmiotów, takich jak samorządy lokalne, organizacje pozarządowe czy pracodawcy. Warto podkreślić, że na obszarach MOF mieszka ponad 80% mieszkańców województwa pomorskiego, a dedykowane na ZIT środki unijne będą nie tylko dla nich istotnym impulsem rozwojowym, ale również dają partnerstwom narzędzie do samodzielnego określania potrzeb inwestycyjnych. To również włączenie członków MOF w podejmowanie decyzji dotyczących FEP 2021-2027 – dodaje marszałek województwa.

Uroczyste potwierdzenie przyznania środków

Podczas spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, przekazał wszystkim partnerstwom decyzje Zarządu Województwa wskazujące pulę środków unijnych w ramach programu FEP 2021-2027 na realizację zamierzeń rozwojowych w poszczególnych MOF. W imieniu OMGGS decyzję odebrał Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Miasta Wejherowa.

Piątkowe wydarzenie było zwieńczeniem długich negocjacji w sprawie przyznania środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – mówi Michał Glaser, Prezes Zarządu OMGGS. –  Proces ten jest ściśle powiązany z trwającymi pracami nad nową strategią, która wyznaczy kierunki i obszary rozwoju metropolii.
 

Na zdjęciu: przekazanie decyzji dla OMGGS, fot. Jacek Sowa/UMWP

 

Jakie projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Samorządy metropolii będą mogły skorzystać z puli środków w wysokości 177,9 mln euro. Dofinansowanie otrzymają projekty z poniższych obszarów:

  • 48,6 mln euro na poprawę efektywności energetycznej,
  • 14,7 mln euro na adaptację do zmian klimatu,
  • 63,3 mln euro na mobilność miejską,
  • 24 mln euro na infrastrukturę społeczną,
  • 10,2 mln euro na infrastrukturę zdrowia,
  • 12 mln euro na usługi społeczne,
  • 5 mln euro na wsparcie migrantów.
     

Na grafice: informacja o dofinansowaniu z UE dla OMGGS

 

Więcej informacji >>>  TUTAJ

 

  • GIWK