Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Akademia Nowoczesnej Administracji. Webinary dla urzędników

Poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnej administracji, integracja pracowników różnych urzędów, wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie polityki innowacji - to najważniejsze cele cyklu bezpłatnych ośmiu spotkań, organizowanych przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Akademii Nowoczesnej Administracji.

Tematyka spotkań kierowana jest do pracowników administracji i podmiotów publicznych, zwłaszcza urzędów jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadających za koordynację Regionalnej Strategii Innowacji, w tym prowadzenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, jak i odgrywających rolę w realizacji polityki innowacji i rozwoju obszarów z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Pierwszy webinar pn. „Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego”, otwierający Akademię Nowoczesnej Administracji, odbędzie się już 12 kwietnia br. w godz. 10:00 – 13:00. Wsparcie eksperckie podczas spotkania będzie służyć m.in.: wprowadzeniu uczestników do zagadnień związanych z innowacyjnością, trendami technologicznymi (w tym cyfryzacja i otwarte dane w administracji publicznej), źródeł wiedzy i inspiracji na temat innowacyjnych rozwiązań oraz form wsparcia przedsiębiorstw.

Link do spotkania zostanie przesłany do zarekestrowanych uczestników przez Wykonawcę – Instytut Kreowania Przedsiębiorczości. Szczegółowa agenda spotkania >>> TU.

 

 

Akademia Nowoczesnej Administracji – cykl 8 spotkań zdalnych

  • Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego (12.04.2022, rejestracja LINK)
  • Komunikacja przedstawicieli administracji publicznej z biznesem (19.04.2022, rejestracja LINK)
  • Projektowanie efektywnego programu wsparcia innowacji (26.04.2022, rejestracja LINK)
  • Komunikacja na styku biznesu i nauki, czyli jak poprawić współpracę naukowców i przedsiębiorstw (10.05.2022, rejestracja LINK)
  • Lean Management jako wsparcie produktywności i efektywności w administracji publicznej (17.05.2022, rejestracja LINK)
  • Metoda 5S w biurze i w administracji (24.05.2022, rejestracja LINK)
  • Ocena innowacji, innowacyjnych pomysłów i technologii (31.05.2022, rejestracja LINK)
  • Nowe mechanizmy zamówień publicznych (7.06.2022, rejestracja LINK)

Rejestracja już aktywna! Szczegóły na stronie https://drg.pomorskie.eu/.

 

Usługa wsparcia merytorycznego profesjonalnego prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania jest realizowana w ramach projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1.Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

  • GIWK