Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Aktywna mobilność w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym

W dniach 6 i 7 września br. odbędzie się w Gdańsku III Kongres Mobilności Aktywnej. Ideą tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na korzyści płynące z promowania różnych form mobilności aktywnej wśród mieszkańców naszego kraju. Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy unijnych, które przewidziane są dla przedsięwzięć międzynarodowych zaplanowanych na lata 2014 – 2020.

Kongres Mobilności Aktywnej jest największym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowo - Wschodniej. Adresowany jest do wszystkich, którzy mają wpływ na przestrzeń publiczną i nie są im obce innowacyjne pomysły w tym obszarze. Jest doskonałym miejscem do podejmowania wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządowców, organizacji pozarządowych, firm - ludzi, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej.

Czym jest mobilność aktywna? Mobilność aktywna są to wszelkie formy przemieszczania się w sposób niezmotoryzowany, przy aktywnym udziale energii człowieka: na rowerze, na rolkach, wózkach itp. lub na pieszo – wykorzystując publiczny transport zbiorowy.

Kluczową prezentację III Kongresu Mobilności Aktywnej przedstawi Hep Monatzeder Burmistrz Monachium, miasta zwanego rowerową stolicą Niemiec.

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny, jako partner instytucjonalny Kongresu jest współorganizatorem dwóch konkursów dla przedsiębiorców sprzyjających szeroko pojętej mobilności aktywnej. Szczegóły konkursów dostępne są po kliknięciu w poniższe linki:
 

Osoby zainteresowane udziałem w III Kongresie Mobilności Aktywnej mogą zgłosić swój udział za pomocą panelu rejestracyjnego on-line znajdującego się na stronie kongresu www.kongresmobilnosci.pl

  • GIWK