Metropolitalne wiadomości

aktualności

Aleksandra Dulkiewicz nowym prezesem Obszaru Metropolitalnego

Walne Zebranie Członków jednogłośnie wybrało Aleksandrę Dulkiewicz, pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Gdańska, na stanowisko Prezesa Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Rok 2019 będzie kluczowym dla rozwoju metropolii. Ustawa metropolitalna i program ZIT+ niesie za sobą ogromne szanse dla naszego regionu. Bez silnego lidera osiągnięcie tych celów byłoby niemożliwe.

Stanowisko Prezesa Obszaru Metropolitalnego było nieobsadzone od tragicznej śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza. Kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz jednogłośnie zarekomendował Walnemu Zebraniu Członków Zarząd Stowarzyszenia. W głosowaniu uczestniczyło 53 przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wszyscy głosujący starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie udzielili Aleksandrze Dulkiewicz swojego poparcia.

Przed nowym Zarządem pod kierunkiem Aleksandry Dulkiewicz stoją ambitne cele i zadania. Kluczowym wyzwaniem jest uchwalenie przez Parlament ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Dzięki niej region może zyskać nawet 200 milionów złotych, które znacznie poprawią jakość życia mieszkańców metropolii. Przyjęcie ustawy pozwoli m.in. na długo wyczekiwaną pełną integrację publicznego transportu zbiorowego.

Priorytetem współpracy metropolitalnej będą inwestycje wykraczające swoim zasięgiem poza granice jednej gminy, finansowane z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Efektem dotychczasowych działań są m.in. nowe węzły przesiadkowe, liczne termomodernizacje budynków, czy System Roweru Metropolitalnego MEVO. Skuteczne działanie wymagać będzie umocnienia roli polskich metropolii w polityce regionalnej. Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują na sukces mechanizmu ZIT, który powinien być kontynuowany w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej w formule ZIT+.

Wyzwaniem dla nowego Zarządu będzie również realizacja przyjętej Strategii 2030 wytyczającej wizję rozwoju naszej metropolii. Aktualnie jesteśmy ósmą, najszybciej rozwijająca się metropolią w Europie. Według danych prawie połowa PKB w Polsce generowana jest przez metropolie. Należy zatem prowadzić działania, aby ten trend kontynuować.

Aleksandra Dulkiewicz (ur. 10 lipca 1979 r. w Gdańsku) – polska samorządowiec, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej (2017–2019), od 16 stycznia 2019 r. pełniąca funkcję prezydenta Miasta Gdańska .

Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim (2006) i Paris Lodron University w Salzburgu (2004–2005).

Była wolontariuszką Gdańskiego Areopagu, forum wymiany myśli, które na kilkanaście lat silnie wpisało się w krajobraz intelektualny Gdańska (2000-2012).

Współpracę z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem rozpoczęła w 2006 r. obejmując stanowisko jego asystentki. Uczestniczyła w przygotowaniach Gdańska do UEFA EURO 2012™ (2008–2009) oraz w powstaniu Europejskiego Centrum Solidarności (2009–2014). Przygotowywała projekty doradcze i inwestycyjne oraz pracowała nad pozyskaniem inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGDA (2009–2014). Dwukrotnie została wybrana do Rady Miasta Gdańska.

W marcu 2017 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powierzył jej stanowisko swojego zastępcy ds. polityki gospodarczej. W wyniku wyborów w 2018 r. ponownie objęła stanowisko zastępcy prezydenta.

Po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza przyjęła obowiązki pełniącej funkcję prezydenta Miasta Gdańska.

Jest mamą 11-letniej córki Zosi.

Fot. gdansk.pl