Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Na prośbę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informujemy, że pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://konkurencyjnosc.gov.pl została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 roku beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają obowiązek publikować w Bazie zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie zostały opublikowane instrukcje („Jak dodać ogłoszenie”, „Jak znaleźć ogłoszenie”), zawierające zalecenia i wskazówki.

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń, prosimy zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl.

Do pobrania:

Informacja IZ RPO WP na lata 2014-2020 na temat Bazy Konkurencyjności