Metropolitalne wiadomości

aktualności

Będziemy blokować użytkowników

Jeszcze nie minęły 24 godziny testów rowerów Mevo, a już jesteśmy świadkami nieprawidłowego ich wykorzystywania. Dotarły do nas informacje oraz zdjęcia dzieci, które w trzy osoby jeździły jednym rowerem. Najmłodszy z nich jechał w koszyku, drugi na stojąco pedałował, a trzeci siedział na krzesełku. Inny z przykładów to duet z chłopcem w koszyku (na zdjęciu). Zachowania takie są niedopuszczalne. Dziękujemy za zdjęcia przesłane do zespołu Metropolii. Dzięki nim, po numerze roweru i lokalizacji GPS będziemy mogli zablokować użytkownika.

Na zdjęciu: przykład nieprawidłowego korzystania z roweru Mevo

Ponadto przypominamy, że zgodnie z regulaminem małoletni (osoby, które ukończyły 14 lat, ale nie ukończyły 18) mogą korzystać z Mevo, tylko jeśli opiekun prawny podpisze i przekaże operatorowi zgodę na korzystanie przez małoletniego z roweru (zapis z regulaminu poniżej).

Niestety, jesteśmy także świadkami pierwszych zniszczonych rowerów. Mevo zostało porzucone z wykrzywioną kierownicą w krzakach. Dzięki monitoringowi przejazdu ustalimy sprawcę i wyciągniemy konsekwencje.


4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
4.1. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Konta.
4.2. Aby wypożyczyć Rower, Klient musi wybrać jedną z dostępnych form Członkostwa, tj. zakupić określony Abonament lub wybrać Rozliczenie Indywidualne.
4.3. Korzystając z Usługi, Klient wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu i przepisów prawa.
4.4. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu Roweru.
4.5. Małoletni mogą korzystać z Serwisu, jeżeli przed zawarciem Umowy Opiekun Małoletniego przekaże Operatorowi na Adres Poczty Elektronicznej zgodę na korzystanie przez Małoletniego z Serwisu. W tym celu Opiekun może skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik nr II do Regulaminu lub sporządzić oświadczenie samodzielnie, pod warunkiem, że takie oświadczenie będzie zawierało wszystkie informacje, które zawiera wzór w Załączniku. Operator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Opiekunem przed otwarciem Konta Małoletniego.
4.6. Małoletni jest zobowiązany do posiadania karty rowerowej w celu korzystania z Usługi.

Na zdjęciu: przykład nieprawidłowego korzystania z roweru Mevo

  • GIWK