Metropolitalne wiadomości

aktualności

BeZee. Trendy w edukacji - inspirująca konferencja już niebawem

Przez trzy dni, od środy 18 listopada, będziemy debatować na Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej BeZee. Trendy w edukacji. Trzy dni debat, warsztatów, które moderować będą młodzi absolwenci i uczniowie. Przed ich pytaniami staną eksperci, nauczyciele, dyrektorzy i przedstawiciele środowiska edukacyjnego. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Sytuacja kryzysowa nowym początkiem

Wielki kryzys edukacji od lat powoduje, że nauczyciele domagają się cyfryzacji, mniej przeładowanej podstawy programowej i działań związanych z kształceniem młodzieży w aspekcie kompetencji miękkich. Okres pandemii wymusił nauczanie hybrydowe lub zdalne, które obciążone jest wieloma konsekwencjami. Czy mimo wszystko nie jest czas by edukacja zmieniła swoje oblicze, w masowy sposób zaczęła wykorzystywać nowe technologie w nauczaniu dzieci i młodzieży. Każdy kryzys wywołuje niespodziewane skutki ale może też być szansą na lepsze przystosowanie się do otaczającej sytuacji i zmian systemowych.
- „Nie zmarnujmy tego kryzysu” to jeden z tytułów, który przedstawi prof. Lech Mankiewicz, nauczyciel fizyki i naukowiec z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.


Podczas debat będziemy skupiać się także nad wypracowaniem rozwiązań związanych z nauką i wykorzystaniem nowych technologie w czasie pandemii, jak wdrażać małe i duże strategie cyfrowej zmiany w codziennej pracy szkoły - Edukacja stoi przed wielkim wyzwaniem, musimy na nią spojrzeć z zupełnie inne perspektywy. Nauczanie zdalne to jedno ale istotna kwestią jest podtrzymywanie relacji między równieśnikami i nauczycielem – tłumaczy Anna Zielińska – Fedoruk z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Relacje powinny opierać się na obopólnym zaufaniu, aby nikt nie bał się zadawać trudnych pytań lub na nie odpowiadać.

NZ: Zeszłoroczna konferencja BeZee. Fot. materiały organizatora 

 


Tematyka warsztatów w tym roku wiązać się będzie z rolą i możliwościami zdalnych narzędzi w nauce online. Czy edukacja hybrydowa i odwrócona lekcja są strategią wyłącznie na czas pandemii czy mogą z powodzeniem funkcjonować niezależnie od formy działania szkoły? W jaki sposób realizować tematy z nauk ścisłych - chemii i fizyki, z wykorzystaniem wideo i interaktywnych pomocy? I od czego właściwie zacząć? Dodatkowo spróbujemy odpowiedzieć czy i jak technologia wpływa na sferę relacji międzyludzkich, zwłaszcza uczniów i uczennic. Co to znaczy integracja klasy i dlaczego warto o nią dbać. Jak wykorzystać zdobycze technologii i jak uczynić z nich sprzymierzeńca w omawianym zakresie. 
Konferencja BeZee to przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Jest zogniskowana na szukanie płaszczyzn porozumienia między reprezentantami środowisk związanych z edukacją, samorządem, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi.  Łączenie środowisk i realny dialog zapewnia również udział przedstawicieli i przedstawicielek Generacji Z na równych zasadach.
Organizatorami wydarzenia są: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.


Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz prelegentów dostępne na: www.bezee.pl

NZ: Warsztaty w ramach konferencji BeZee w 2019 r. Fot. materiały organizatora


PROGRAM KONFERENCJI: 

18.11.2020/środa  SYTUACJA KRYZYSOWA NOWYM POCZĄTKIEM? - NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE


KONFERENCJA

17:10 Ewa Radanowicz - „Wyzwania? A może możliwości? - dokąd zmierza edukacyjny świat” 
17:40 - Einar Värä - The Estonian School System – Our Lessons Learnt
18:30 - Katarzyna Hall – „Czy stoimy u progu nowej edukacji? Jakie pandemia spowodowała zmiany?"
19:00 – dyskusja z pytaniami publiczności
19:30 - zakończenie

MODERATOR: Jan Modrzyński

19.11.2020/czwartek TECHNOLOGIA A EDUKACJA - RAZEM CZY OSOBNO?

WARSZTATY:
Dorota Madej, Cortland - "Kreatywna lekcja z iPadem" 

Klaudia Stano i Angelika Apanowicz, Fundacja Katalyst Education - "Jak odwrócić chemię i fizykę?"

KONFERENCJA:

17:00 –  Anna Stokowska, Algorytmy, efektywność, relacje - o roli AI w nauczaniu

17:30 – Lech Mankiewicz – Nie zmarnujmy tego kryzysu!

18:00 – Oktawia Gorzeńska - Jak wdrażać małe i duże strategie cyfrowej zmiany w codziennej pracy szkoły

18:30 – dyskusja z pytaniami publiczności

19:15 - zakończenie

MODERATORKA: Klaudia Szabelka


20.11.2020/piątek EDUKACJA A BIZNES-SZANSE I WYZWANIA 

WARSZTATY:

Joanna Wajda, Dom Pokoju - "Czy w dobie nowych technologii potrzebujemy nowych relacji?"

KONFERENCJA:

17:00 - Damian Orzeł - Szkoła i pracodawca – efektywność współpracy w niepewnym świecie

17:30 – Michał Tarnowski - Młodzi i biznes – co daje im szkoła a co mogą dać szkole?

18:00 – Wojciech Wereszko - Umiejętność pracy zespołowej - kluczowa kompetencja czy przykra konieczność w aspekcie przedsiębiorczości?

18:30 – Agnieszka Tomasik – Idea klasy patronackiej w szkołach średnich

19:00  – dyskusja z pytaniami publiczności

19:30 - zakończenie

MODERATOR: Kacper Falkiewicz

 

  • GIWK