Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Bezpieczni Podopieczni już powstali

17.11.2014 dzięki wsparciu OWES "Dobra Robota" zarejestrowana została kolejna już  w powiecie kartuskim spółdzielnia socjalna  osób fizycznych "Bezpieczni Podopieczni" z Żukowa. Działający od kwietnia 2013 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pomógł już ponad 870 osobom i 200 podmiotom ekonomii społecznej, a 66 z nich wciąż systematycznie korzysta z jego wsparcia.


„Bezpieczni podopieczni”  przygotowywali się do rozpoczęcia działalności przez 4 miesiące, korzystając ze ścieżki wsparcia doradczo - usługowego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej . Współpraca OWES - PUP Kartuzy umożliwiła spółdzielni pozyskanie dotacji na   podjęcie działalności gospodarczej w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej. Misją spółdzielni jest opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.

Ponadto oferują  pomoc w zakresie sprzątania domów, obiektów biurowych itp.  Zakres ich działalności obejmuje również wypożyczalnie  sprzętu pomocniczego  dla osób zależnych.  Spółdzielnie tworzy 5 dynamicznych kobiet do tej pory bezrobotnych w różnym przedziale wiekowym.
W skład zarządu spółdzielni wchodzą Małgorzata Ossowska i Anna Wożniak.
Spółdzielnia otrzymała wsparcie  dyrekcji Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, dzięki której ma możliwość korzystania nieodpłatnie z pomieszczenia biurowego.  Pomocną dłoń do tworzącej się spółdzielni wyciągnęły  również GOPS - y  z Kartuz i Żukowa, pomagając  m.in. w pozyskaniu i przygotowaniu przyszłych członków spółdzielni.

Bezpieczni Podopieczni rozpoczynają działalność już 1 stycznia 2015, życzymy wytrwałości w trudach i sukcesów w działaniach.