Metropolitalne wiadomości

aktualności

Bezpłatne bilety dla dzieci i młodzieży w całej metropolii?

Bezpłatne przejazdy środkami transportu miejskiego dla dzieci i młodzieży na całym Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot – czy to możliwe? Okazuje się, że jesteśmy coraz bliżej wprowadzenia takiego rozwiązania w naszej metropolii. Kluczem do sukcesu będzie współpraca między samorządami.

 

 

Sopot wnioskował na posiedzeniu Zarządu OMG-G-S

19 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wtedy to Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu i zarazem Wiceprezes Zarządu OMG-G-S, wystąpił z wnioskiem, aby udogodnieniem w postaci bezpłatnych przejazdów objąć uczniów mieszkających we wszystkich gminach członkowskich Obszaru Metropolitalnego.

Inicjatywa będzie wymagała współpracy i skoordynowania na poziomie metropolitalnym. Ale pierwsze efekty już są: prezydenci Sopotu i Gdyni oraz burmistrz Rumi wspólnie ogłosili decyzję, że wprowadzą bezpłatny transport miejski dla dzieci i młodzieży – od 1 czerwca 2018 roku. Można więc powiedzieć, że samorządy szykują prezent z okazji Dnia Dziecka. Przede wszystkim jednak robią duży krok na drodze do ujednolicenia taryf biletowych w metropolii. Stosowne projekty uchwał zostaną wkrótce skierowane do rad miast. Propozycja zostanie również przedyskutowana na najbliższym posiedzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Cieszę się, że wszyscy w metropolii podjęli ten temat. Szkoda, że od początku nie działaliśmy wspólnie – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Mam nadzieję, że SKM w przyszłości dołączy do tego projektu. Jest to o tyle ważne, że Sopot leży w sercu metropolii i łączy wiele tras przesiadkowych.

Źródło: Sopot.pl

 

Pionierzy bezpłatnych biletów w metropolii

Pierwszymi samorządami w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, które wprowadziły bezpłatne przejazdy autobusowe dla uczniów szkół podstawowych były Miasto Wejherowo, Miasto Reda i Gmina Luzino (pisaliśmy o tym: http://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/mzk-wejherowo-wprowadza-darmowy-bilet-autobusowy-dla-dzieci/). Darmowe bilety wprowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

W Gdańsku darmowe przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży przegłosowano 22 lutego 2018 roku na sesji Rady Miasta. Doszło do tego z inicjatywy Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska.

Darmowe przejazdy będą całoroczne. Jest tylko jeden warunek: posiadanie Gdańskiej Karty Mieszkańca i dodatkowo legitymacji szkolnej (w przypadku uczniów). Uchwała dotyczy wszystkich dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i wszystkich ponadpodstawowych, czyli również szkół średnich. Przywilej ten będzie przysługiwał osobom od 4 roku do 24 życia (młodsze jeżdżą za darmo „od zawsze”).

Żródło: Gdansk.pl

 

Następny etap: ujednolicenie systemu

Wprowadzenie jednolitego systemu taryf biletowych w metropolii staje się koniecznym do podjęcia wyzwaniem. Darmowe przejazdy dla uczniów mogą zmotywować samorządy do przyspieszenia współpracy w tym zakresie. Na przykładzie transportu miejskiego widać wyraźnie, jak ważną rolę odgrywa Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dzięki realizowanym wspólnie inwestycjom i regularnym spotkaniom na forum OMG-G-S miasta i gminy mają szansę wypracować rozwiązanie najkorzystniejsze dla wszystkich mieszkańców.