Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Bilet metropolitalny w OMG-G-S

Z punktu widzenia mieszkańca, jak również władz każdego ze szczebli samorządu, jeden bilet metropolitalny - obejmujący wszystkie środki komunikacji i jedną taryfę rozliczeniową - stanowi kluczowy element integracji działań w ramach całego obszaru metropolitalnego.

Stworzenie systemu jednego biletu metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot stało się zadaniem powołaniego w 2007 roku Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG). Powstanie tej instytucji było jednym z najważniejszych efektów, trwającej właściwie od początku transformacji ustrojowej, debaty nad sposobem wykonywania zadań metropolitalnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

MZKZG obejmuje obecnie obszar 14 samorządów i taki też jest zasięg funkcjonującego biletu metropolitalnego. Elementy tego systemu są systematycznie udoskonalane, a intencją władz i samorządów członkowskich w MZKZG jest jak najbardziej optymalne dopasowanie oferty do potrzeb użytkowników, z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania systemu oraz zmieniających się często uwarunkowań formalno-prawnych.

System umożliwia zakup różnookresowych biletów metropolitalnych, obejmujących w zależności od rodzaju biletu, integrację usług organizatorów transportu publicznego w Gdańsku, Gdyni, Wejherowie oraz transportu kolejowego.

Metropolitalne bilety okresowe kupować można jedynie w formie elektronicznej - zapisywane są one na kartach miejskich ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni oraz MZK Wejherowo. Bilety 24-godzinne są sprzedawane zarówno w tradycyjnej, jak i elektronicznej postaci.

Szczegóły dotyczące taryf na bilety metropolitalne znajdują się na stronie internetowej MZKZG:
http://www.mzkzg.org/?subpage=pod&art=42&op=%2C%2C%2C