Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Bilety metropolitalne - wyniki sprzedaży przez Internet w latach 2011-2017

Podajemy informację prasową Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

* * *

W celu umożliwienia pasażerom korzystającym z komunikacji miejskiej na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zakupu biletu przez Internet, utworzony został  przez MZK Wejherowo Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej (ISOKE). Od 2011 r. za jego pośrednictwem można kupić bilety emitowane przez MZKZG, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Rok później rozpoczęto także sprzedaż przez Internet biletów ZTM w Gdańsku. Natomiast w 2016 r. w ofercie pojawiły się bilety PKP SKM w Trójmieście i dzięki temu umożliwiono, za pośrednictwem Internetu, zakup biletu łączonego składającego się z dwóch sprzedawanych jednocześnie biletów: metropolitalnego na autobusy, tramwaje i trolejbusy i kolejowego na pociągi PKP SKM w Trójmieście i PolRegio (dawniej Przewozy Regionalne). ISOKE umożliwia zakup następujących biletów metropolitalnych:

  • 30-dniowego lub miesięcznego,
  • 24- i 72-godzinnego,
  • miesięcznych promocyjnych wchodzących w skład biletu łączonego

Od początku funkcjonowania sprzedaży internetowej za pośrednictwem tego kanału dystrybucji sprzedano 144 830 szt. biletów metropolitalnych o wartości ponad 15,7 mln złotych (stan na 30.04.2017 r.), z czego znaczną większość stanowiły bilety okresowe. Ponad 20% wszystkich biletów metropolitalnych okresowych w 2016 r. stanowiły bilety sprzedane przez Internet. Z roku na rok rośnie sprzedaż biletów metropolitalnych za pośrednictwem Internetu (rys.1).

Rys. 1

W 2016 r. przez Internet zostało kupionych 35 221 biletów metropolitalnych. Stanowiło to 21% wszystkich sprzedanych biletów okresowych – o 3% więcej niż w roku 2015. Na rysunku numer 2 przedstawiono sprzedaż biletów metropolitalnych przez Internet w poszczególnych miesiącach 2016 r.

Rys. 2

Sukcesywnie zwiększa się także przeciętna miesięczna ilość biletów metropolitalnych sprzedanych przez Internet. W 2011 r. sprzedano 329 szt. biletów przez Internet, a w 2017 - 3704 szt., co oznacza wzrost o ponad 1000% (rys. 3).

Rys. 3

W 2016 roku przez Internet najwięcej sprzedano biletów metropolitalnych dwóch organizatorów „ZKM w Gdyni + kolej” w cenie 200 zł normalny i 100 zł ulgowy, które od 1 lipca zostały zastąpione biletami promocyjnymi „Sieciowymi Jednego Organizatora – ZKM” w cenie 76 zł normalny i 38 zł ulgowy łączonymi jednocześnie z biletami kolejowymi – 8 101 sztuk. Dużą popularnością cieszyły się również bilety metropolitalne dwóch organizatorów „ZTM w Gdańsku + kolej”, które od 1 lipca zostały zastąpione biletami promocyjnymi „Sieciowymi Jednego Organizatora – ZTM” w cenie 76 zł normalny i 38 zł ulgowy łączonymi jednocześnie z biletami kolejowymi – 5446 sztuk. Relatywnie duży udział w sprzedaży miały także bilety metropolitalne, które zostały wycofane ze sprzedaży z dniem 1 października – 5 388 sztuk (Szczegółowe informacje tabela numer 1).