Metropolitalne wiadomości

aktualności

Chcemy metropolii na Pomorzu!

Debata Dziennika Bałtyckiego „Szanse i potrzeby powstania metropolii na Pomorzu” zapoczątkowała cykl spotkań poruszających tematykę metropolitalną. Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie Deklaracji na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Czerwiec 2016 roku – to wtedy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot ogłosili, że oczekują utworzenia związku metropolitalnego nie tylko na Śląsku, ale również w województwie pomorskim. Półtorej roku od tego wydarzenia znów pobrzmiewa to samo hasło: „Chcemy metropolii na pomorzu!”.

W pierwszej debacie Dziennika Bałtyckiego wzięli udział przedstawiciele strony samorządowej, parlamentarnej oraz ministerialnej i gospodarczej. Panelistami pierwszej debaty metropolitalnej byli: Paweł Chorąży – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Paweł Adamowicz – prezes OMG-G-S, prezydent Gdańska; Wojciech Szczurek -  wiceprezes OMG-G-S, prezydent Gdyni; Jacek Karnowski - wiceprezes OMG-G-S, prezydent Sopotu; Patryk Demski – burmistrz Pelplina; Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza; Kazimierz Kleina – senator Platformy Obywatelskiej; oraz Marcin Horała - poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości.

Jednym głosem prezydenci Gdańska, Gdyni oraz Sopotu zadeklarowali poparcie dla utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim. „Przez lata ucieraliśmy kierunek wspólnego wektora” – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Podzielił pogląd prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, że do dalszego procedowania ustawy potrzebna jest wola polityczna partii rządzącej. Obaj prezydenci zgodnie zauważyli, że ogromną część pracy mamy już za sobą. W trakcie 7-letniej działalności Stowarzyszenie opracowało Strategie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030, czy też Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030. Ale co ważniejsze – zbudowano sieć współpracy metropolitalnej. W opinii reprezentującego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Pawła Chorążego, ustawa metropolitalna powinna być zwieńczeniem pewnego procesu, który został zapoczątkowany dużo wcześniej; równie istotna jest współpraca metropolitalna bez jej instytucjonalizacji.

Podczas debaty nie mogło zabraknąć zagadnień integracji transportu zbiorowego, który to problem poruszył prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. Burmistrz miasta i gminy Pelplin, Patryk Demski mówił, że chciałby widzieć metropolię jako pewien system wartości. Odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Sopotu wyraził opinię, że na dzień dzisiejszy sprawna komunikacja jest ważna, lecz za kilkanaście lat to przepływ idei i wartości będzie ważniejszy.

Środowisko gospodarcze od początku zostało zaangażowane we współpracę metropolitalną, o czym mówił Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. Ustawa metropolitalna uporządkuje pewne relacje, stosunki i zasady współdziałania; bez niej nie stawimy czoła wielkim wyzwaniom z zakresu służby zdrowia, transportu czy kultury.

Ostatnim akcentem wydarzenia było podpisanie „Deklaracji na rzecz utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim”. Na dokumencie podpis złożyli przedstawiciele gmin członkowskich Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Jak zachować suwerenność gmin leżących wokół obszaru metropolitalnego? Jak budować nową, wspólną jakość, by móc lepiej, więcej i skuteczniej działać? O tym na drugiej z cyklu debacie metropolitalnej już w marcu!

Fot. Karolina Misztal / Dziennik Bałtycki

  • GIWK