Metropolitalne wiadomości

aktualności

Chcemy związku metropolitalnego w województwie pomorskim!

23 maja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt ustawy powołującej związek metropolitalny na Śląsku. Dziś Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ogłosił, że oczekuje utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Wspieranie silnych metropolii to trend ogólnoświatowy. W ostatnich latach specjalne ustawy metropolitalne zostały uchwalone m.in. we Włoszech, Holandii i Francji. Wszystko po to, by zwiększyć szanse w konkurencji z silnymi metropoliami amerykańskimi i azjatyckimi.

W 2015 r. uchwalona została również polska ustawa metropolitalna (ustawa o związkach metropolitalnych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 27 października 2015 r.). Jakkolwiek obowiązujące strategie rządowe wskazują 10 polskich metropolii, to ustawa nie przewiduje ile związków metropolitalnych należy stworzyć. Obecne prace legislacyjne prowadzą do tego, aby utworzyć tylko jedną metropolię: śląską.

Podczas odbywającego się dziś w gminie Stężyca Walnego Zebrania, członkowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli uchwałę z apelem o utworzenie również związku metropolitalnego dla naszej metropolii. Związek metropolitalny to nowa forma współpracy samorządów odpowiedzialna za zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, planowania przestrzennego, koordynacji strategii rozwoju oraz promocji zewnętrznej. Gminy współtworzące związek otrzymują dodatkowy budżet na realizację wspólnych działań - 5% z podatku dochodowego, któr do tej pory zasilały budżet państwa. Dla naszej metropolii oznaczałoby to dodatkowe 175 mln zł rocznie, czyli ok. miliard złotych w ciągu kolejnych 7 lat działalności związku.

Szanse na powodzenie inicjatywy samorządowców OMG-G-S zależą od tego, czy uda się zmobilizować poparcie mieszkańców, mediów i parlamentarzystów aby przekonać MSWiA do utworzenia związku dla metropolii gdańskiej. Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego zostanie następnie przedstawiony wojewodzie pomorskiemu, a także wysłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

OMGGS to obecnie stowarzyszenie zrzeszające 57 samorządów: miast, gmin wiejskich oraz powiatów. W zarządzie stowarzyszenia zasiadają m.in. prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz samorządowcy z sąsiadujących z Trójmiastem powiatów. Podjęta dziś decyzja została uchwalona jednogłośnie przez wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów.

Do pobrania:

Koncepcja utworzenia związku metropolitalnego w granicach OMG-G-S

Fot. Tycjan Trzpioła

  • GIWK