Metropolitalne wiadomości

aktualności

Dbamy o wyrównanie szans zawodowych kobiet

Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet oraz wyrównanie ich szans zawodowych i ekonomicznych to główne cele Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet, który powstał przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. W jego skład weszli  szefowe pomorskich firm, instytucji i NGO-sów, prawniczki, pracowniczki naukowe i trenerki. Wśród nich jest Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Wręczenie nominacji do Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet Michałowi Glaserowi, prezesowi Zarządu OMGGS
Fot. Dorota Kulka/pomorskie.eu

Pomorski Zespół do spraw Kobiet to organ doradczo-konsultacyjny przy Zarządzie Województwa Pomorskiego. Najważniejszym jego zadaniem jest podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania w zakresie pracy, płacy i awansu zawodowego kobiet. Ma też monitorować i analizować potrzeby związane z wyrównywaniem szans zawodowych i ekonomicznych kobiet.

Zespół będzie analizować aktywność organizacji, samorządów i innych podmiotów w zakresie praktyk równościowych. Ma opracowywać informacje o sytuacji w regionie oraz rekomendować dobre praktyki..
Ponadto, praca zespołu będzie polegać na nawiązywaniu współpracy i wymianie dobrych praktyk z innymi ciałami i instytucjami prowadzącymi podobną aktywność w Polsce i za granicą.

Zespół liczy 22 członkinie i członków, którzy zostali powołani na trzyletnią kadencję. Przewodniczącą grupy jest Jolanta Szydłowska, prezeska Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Ustalono, że zespół ma spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Na co dzień pracować będzie w mniejszych grupach, które szczególnie aktywnie mają działać w środowiskach lokalnych. Na początku działalności zespół podzieli się posiadaną wiedza, następnie zdiagnozuje sytuację kobiet, a na końcu zaproponuje odpowiednie rozwiązanie.

W pierwszym spotkaniu Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet, które odbyło się 9 lipca br. uczestniczyli również: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katarzyna Weremko oraz jej zastępczyni Agnieszka Zabłocka.

Skład Pomorskiego Zespołu do spraw Kobiet:

 • Jolanta Szydłowska – prezeska Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, opzrewodniczaca
 • Michał Glaser – prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot,
 • Dorota Zabłudowska – sędzia sądu rejonowego, członkini Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Wiceprezeska Oddziału Gdańskiego,
 • Anna Kluczek-Kollár – radczyni prawna, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
 • Ewa Lechman – doktor habilitowana nauk ekonomicznych, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
 • Przemysław Rutkowski – profesor, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,
 • Dorota Sobieniecka-Kańska – dyrektorka Gdańskiego Klubu Biznesu,
 • Małgorzata Wokacz-Zaborowska – dyrektorka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wiceprzewodnicząca,
 • Anna Fibak – wiceprezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu,
 • Beata Ligman – trenerka/coach, właścicielka Ligmanstudio,
 • Piotr Stec – prezes Zarządu Fundacji MAPA Obywatelska,
 • Bożena Rybicka-Grzywaczewska – prezeska Gdańskiej Fundacji Dobroczynności,
 • Jakub Szlachetko – prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego w Gdańsku,
 • Susanna Izzetdinova – członkini Gdańskiej Rady Imigrantów i Imigrantek,
 • Tomasz Smorgowicz – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju,
 • Aleksandra Mosiołek – dyrektorka Centrum Praw Kobiet, oddział Gdańsk,
 • Krystyna Łuczycka – członkini Zarządu Stowarzyszenia Sabat Szefowych, skarbnik
 • Zyta Górna – prezeska Fundacji Izba Regionalna w Zgorzałem,
 • Justyna Słowińska – przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie,
 • Danuta Wawrowska – prezeska Kobiecy Słupsk, adwokatka Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Źródło: pomorskie.eu

 • GIWK