Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Diagnoza metropolii. Do piątku czekamy na uwagi mieszkańców

Na przełomie września i października w 10 miejscowościach prezentowaliśmy projekty diagnozy obszaru metropolitalnego. Można się z nimi zapoznać także na naszej stronie i jeszcze przez dwa dni zgłaszać uwagi mailowo.

Podczas konsultacji społecznych eksperci z Instytut Rozwoju omawiali wyniki prac nad diagnozą metropolii, która obejmuje dziesięć obszarów: od infrastruktury transportowej aż po bezpieczeństwo energetyczne. Słuchali także opinii mieszkańców, by uwzględnić je w ostatecznej wersji diagnozy.

Ale uwagi można wciąż zgłaszać mailowo. Czekamy na nie piątku, 24 października, pod adresem kamila.chyla@metropoliagdansk.pl.

Projekty diagnoz w podziale na sektory znajdują się tutaj.