Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Drogowcy zamierzają zwiększyć bezpieczeństwo ruchu w metropolii

I chcieliby to zrobić kompleksowo. W biurze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego spotkali się specjaliści od infrastruktury drogowej, by rozmawiać o katalogu uspokojenia ruchu.

Katalog ma być bazą dobrych praktyk – tzn. będzie prezentował sprawdzone rozwiązania w zakresie uspokojenia ruchu wraz ze standardami tras rowerowych.
Uczestnicy spotkania ustalili, że katalog powinien wskazywać miejsca, gdzie stosować te praktyki, cechy konstrukcyjne rozwiązań oraz przykłady – z dokumentacją fotograficzną. Źródłem wiedzy mogą być doświadczenia polskie i europejskie.
Pierwszym krokiem do spisania katalogu jest stworzenie konspektu jego zawartości. Przygotowali go specjaliści z gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Do 15 maja drogowcy mają wnosić swoje uwagi do konspektu. Potem rozpocznie się wypełnianie rozdziałów.

PROJEKT KONSPEKTU

1. Uspokojenie ruchu
1.1 Definicja i cele uspokojenia ruchu
1.2 Środki uspokojenia ruchu
1.3 Efektywność
2. Ogólne wymagania i zasady stosowania środków uspokajania ruchu
2.1 Wymagania prawne
2.2 Zasady stosowania
3. Typowe środki uspokojenia ruchu
3.1 Zawężenie przekroju jezdni
3.2 Odgięcie toru jazdy jezdni (bramy wjazdowe)
3.3 Wyspy dzielące (z przejściami dla pieszych, bez przejść dla pieszych)
3.4 Wloty skrzyżowań (wyniesione, wydzielenie relacji skrętnych)
3.5 Skrzyżowania (wyniesione, skanalizowane, z sygnalizacją świetlną, na prawe skręty, ronda)
3.6 Progi (listwowe, płytowe, wyspowe)
3.7 Strefa „Tempo 30” (zasady wprowadzania)
3.8 Przejście dla pieszych (zasady wyznaczania)

  • GIWK