Metropolitalne wiadomości

aktualności

Działamy!

Dziś w Warszawie - podczas spotkania Zespołu Do Spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - Jacek Karnowski, Wiceprezes Zarządu OMG-G-S, przekazał panu Sebastianowi Chwałkowi, Podsekretarzowi Stanu w MSWiA, wniosek Członków OMG-G-S adresowany do pani Premier Beaty Szydło w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim. Wstępnie otrzymaliśmy deklarację MSWiA gotowości przystąpienia do rozmów nad koncepcją utworzenia związku metropolitalnego w granicach OMG-G-S.


Do pobrania: Uchwała Walnego Zebrania Członków z 28 czerwca 2016 r.  

  • GIWK