Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Działania na rzecz imigrantów

W Europejskim Centrum Solidarności zaprezentowaliśmy plan działań na rzecz integracji imigrantów. Jako jedyna metropolia w Polsce przygotowaliśmy katalog niezbędnych czynności, które ułatwią włączenie nowych mieszkańców w lokalne środowisko.

Opracowane "Standardy minimum w integracji migrantów" są efektem prac Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych OMGGS. Propozycje działań na rzecz imigrantów stanowią rekomendacje dla 56 samorządów Metropolii.

Cudzoziemcy coraz liczniej odnajdują na Pomorzu miejsce, gdzie mogą mieszkać, pracować, korzystać ze szkół, instytucji kultury czy służby zdrowia. Szacuje się, że długoterminowo w województwie pomorskim przebywa ponad 30 tys. osób, z których zdecydowaną większość stanowią obywatele Ukrainy. Według badań rynku pracy 55% Ukraińców chciałoby pozostać na Pomorzu na stałe. Dane te dowodzą o potrzebie pomocy cudzoziemcom w asymilacji ze społecznością lokalną.  

Przygotowane propozycje stanowią mapę niezbędnych działań, dzięki którym życie imigrantów będzie bardziej komfortowe i bezpieczne. Opracowane standardy mają przyczynić się do stworzenia warunków bazowych dla nowych mieszkańców. W pierwszej kolejności koniecznymi działaniami do wdrożenia są:

  • utworzenie powiatowych zespołów ds. integracji w skład których wejdą osoby odpowiedzialne za kwestie edukacji, rynku pracy, kultury i integracji społecznej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa oraz liderzy społeczności migranckich,
  • prowadzenie kursów języka polskiego dla dorosłych, jako klucza do integracji i podwyższania kompetencji,
  • przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci z doświadczeniem migracyjnym, budowanie szkoły wrażliwej na różnorodne potrzeby uczniów i uczennic,
  • informacja dla imigrantów oraz porady w zakresie przepisów prawa dot. cudzoziemców,
  • bezpieczeństwo - pomoc prawna oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
  • GIWK