Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Edukacja ekologiczna nie tylko dla dzieci i młodzieży

Edukacja ekologiczna była tematem przewodnim dzisiejszego spotkanie Zespołu ds. Środowiska. Przedstawiciele samorządów członkowskich GOM, odpowiedzialni w swoich gminach i powiatach za ochronę środowiska spotkali się w siedzibie Biura GOM, aby wspólnie opracować sposób na zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców metropolii.

Dlaczego nie można palić śmieci? Jak obchodzić się z kompostem i nawozem naturalnym? Dlaczego nie wolno zasypywać oczek wodnych? Czy powinno się dokarmiać ptactwo zimą? Jak sortować śmieci? Na te i wiele innych pytań wciąż nie potrafi odpowiedzieć wielu dorosłych. Okazuje się, że często bardziej wyedukowane w zakresie ekologii są dzieci aniżeli ich rodzice. Przedstawiciele samorządów członkowskich GOM, odpowiedzialni w swoich urzędach za ochronę środowiska dyskutowali dziś nad działaniami, które warto podjąć w zakresie edukacji ekologicznej.

Zebrani na spotkaniu przedstawili kolejno swoje doświadczenia związane z działaniami w obszarze ochrony środowiska. W swoich prezentacjach wymieniali wiele problemów, z którymi zmagają się na co dzień stojąc zarówno po stronie środowiska naturalnego, jak i po stronie mieszkańców. Bardzo szybko wspólnie doszli do wniosku,  że tych problemów mogłoby być znacznie mniej, gdyby zwiększyła się wiedza mieszkańców na temat skutków niektórych z ich działań (m.in. wycinki drzew, spalania odpadów, dokarmiania dzikiego ptactwa, pozostawiania przynęt wędkarskich).

Obecni na spotkaniu wspólnie zidentyfikowali najpoważniejsze problemy ekologiczne. Część z nich dotyczyła gospodarki odpadami, którym to tematem kompleksowo zajmuje się na forum GOM Zespół ds. gospodarki komunalnej.

Na ich podstawie sformułowano trzy obszary, w których należy zwiększyć świadomość mieszkańców metropolii.
1. problemy związane z odpadami (zarówno odchody czworonogów, jak i segregacja śmieci)
2. kwestia przyrodniczo-zwierzęca (problem zwiększającej się wycinki drzew, ptaków nie odlatujących na zimę, czy opieki nad chorymi, chronionymi gatunkami zwierząt)
3. gospodarka wodno-ściekowa (właściwe gospodarowanie wodą deszczową, problem mas ziemi zasypujących oczka wodne i rowy melioracyjne, nawóz naturalny, polepszenie jakości wód na terenie GOM).

Przedstawiciele Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego pragnąc zwiększyć świadomość wszystkich mieszkańców metropolii w kwestii wyżej wymienionych problemów przymierzają się do stworzenia 2-3 letniej kampanii edukacyjnej, skierowanej zarówno do dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Jej głównym celem jest poprawa dbałości o środowisko i ogólne zwiększenie świadomości mieszkańców na tematy związane z ekologią. Jeśli akcja zostałaby przeprowadzona poprawnie to przyniosłaby dodatkowe benefity w postaci polepszonej czystości wód, zwiększenia terenów zielonych i rekreacyjnych, czy wzrostu populacji ptactwa.

Kolejne spotkanie członków Zespołu ds. środowiska GOM w tej sprawie planowane jest na drugą połowę maja w Pucku. Poruszony zostanie tam m.in. problem wycinki drzew oraz zachowania czystości przestrzeni miast i gmin po zimie.

  • GIWK