Metropolitalne wiadomości

aktualności

Edukacja klimatyczna w szkołach. Rusza nowy projekt

Prawie 3 mln zł otrzymało 40 metropolitalnych szkół na działania służące ograniczeniu zmian klimatu. W poniedziałek 29 listopada w Gdyni została podpisana umowa na dofinansowanie projektu “Klimat w szkołach metropolii”, który realizuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Na terenie szkół zostaną wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną nauczyciele, a uczniowie  zyskają wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu.

OMGGS otrzymał prawie 3 mln zł dofinansowania na projekt edukacyjny dla metropolitalnych szkół. W konkursie na najlepsze działania proklimatyczne złożono 82 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 6, w tym wniosek OMGGS pn. “Klimat w szkołach metropolii”. Umowę na realizację projektu podpisali w poniedziałek 29 listopada Diana Piotrowska, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS i Beata Neumann, wiceprezes Zarządu OMGGS.

 

- Obszar Metropolitalny, jako wnioskodawca środków napisał doskonały wniosek. Konkurencja była bardzo duża, bo wpłynęło ponad 80 wniosków, a tylko 6 uzyskało dofinansowanie.  Dlatego gratulujemy sukcesu. Jesteśmy przekonani, że środki trafią do właściwych beneficjentów, jakimi są uczniowie - osoby, które dzisiaj uczą się dbać o klimat, niwelować zmiany w klimacie - co w przyszłości przełoży się na właściwe decyzje i działania wielu pokoleń - mówiła Diana Piotrowska p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał, że wniosek Obszaru Metropolitalnego został napisany wzorcowo - przede wszystkim ze względu na solidarność Trójmiasta oraz kilkudziesięciu gmin wokół. Dzięki projektowi w 40 szkołach OMGGS zrealizujemy zielone ściany, ogrody przyszkolne oraz szereg tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, którą będą opiekować się uczniowie, która będzie służyć nauce na tematy związane ze zmianami klimatu - mówił Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

 

Umowa została podpisana  w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Legionów 27 w Gdyni, które - jako jedna z 40 metropolitalnych szkół - bierze udział w projekcie.

- Gdyńska trójka jest szkołą klimatyczną. Mamy wiele terenów zielonych, chcemy o nie zadbać i je wykorzystać. Korzystając z możliwości jakie dają Fundusze Norweskie chcemy stworzyć przestrzeń zewnętrzną, która stanie się nietypową zieloną salą dydaktyczną - mówił dyrektor III LO Wiesław Kosakowski.

- Projekt wpłynie pozytywnie na zmiany klimatyczne, ponieważ nie tylko podnosi świadomość, ale także zielona ściana, która powstanie będzie działała na korzyść środowiska. Będą posadzone rośliny antysmogowe, uczniowie mocno się zaangażują i myślę, że będzie to coś większego - mówiła jedna z uczennic III LO Lola Hołda.

 

Zielono-niebieskie inwestycje w szkołach i kampania edukacyjna

“Klimat w szkołach metropolii” to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bierze w nim udział aż 40 szkół, zarówno  z dużych miast, jak Gdynia, Gdańsk, Tczew, Malbork, Rumia, jak i  małych miejscowości, jak Kłodawa, Bielkówko, Dębogórze czy Linia. Na terenie każdej ze szkół zgłoszonych do projektu zostaną wybudowane zielono-niebieskie inwestycje. Szkoły mają do wyboru:  skrzyniowy ogród deszczowy, gruntowy ogród deszczowy, nieckę infiltracyjną, kompostownik lub zieloną ścianę.

- Obiekty małej retencji naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki. Są ważnym elementem przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, więc ich stworzenie na terenie szkół będzie mieć wymiar nie tylko funkcjonalny, ale też edukacyjny – mówi dr Wojciech Szpakowski, dyrektor ds. technicznych w spółce miejskiej Gdańskie Wody, która jest partnerem projektu.

W ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele przyrody, biologii lub geografii, otrzymają także niezbędne materiały dydaktyczne. Każda ze szkół dostanie również sadzonki i narzędzia do dodatkowych nasadzeń roślin. Zaprosimy również uczniów do udziału w konkursie "Chrońmy środowisko metropolii". Uzupełnieniem działań w szkołach będzie kampania społeczna mająca na celu informowanie o zmianach klimatu, gwałtownych zjawiskach pogodowych (deszczach nawalnych, suszach). Przedstawimy dobre praktyki w zakresie retencjonowania wody. O realizacji projektu będziemy informować na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych zorganizujemy konferencje prasowe, powstaną filmy edukacyjne, spot reklamowy, broszury i ulotki  informacyjne.

Projekt “Klimat w szkołach metropolii” potrwa trzy lata. OMGGS realizuje go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway. Projekt będzie realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Lista szkół, które biorą udział w projekcie “Klimat w szkołach metropolii”:

  • GIWK