Metropolitalne wiadomości

aktualności

Efekty metropolitalnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie kartuskim

200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym skorzystało z szansy odmiany swojego życia i poprawienia jego jakości. Dzięki środkom europejskim 81 mieszkańców i dotychczas bezrobotnych znalazło zatrudnienie. To realne korzyści zakończonego właśnie projektu aktywizacji społeczno-zawodowej na terenie powiatu kartuskiego (edycja II).
 


Projekt dedykowany był osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Miał na celu objąć wsparciem osoby pozostające bez pracy, nieaktywne zawodowo, w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie otrzymało więcej osób, niż to pierwotnie zakładano.

Ideą projektu było poprawa warunków bytowych rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich zatrudnienia przy wykorzystaniu instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Dla osób biorących udział w projekcie przewidziano tzw. koszyk wsparcia, który obejmował 5 obszarów: społeczny, zdrowotny, zawodowy, edukacyjny oraz wsparcie towarzyszące dla ich rodzin. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach grupowych i indywidualnych, mieli możliwość odbycia stażu zawodowego i wizyt studyjnych, otrzymali wsparcie zdrowotne oraz ofertę podwyższenia kompetencji. W wielu przypadkach nie byłoby to możliwe, gdyby nie zorganizowana przez Klub Integracji Społecznej Kartuzy opieka nad dziećmi.

Projekt realizował powiat kartuski od 2019 r. Jego partnerami były gminy: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przodkowo, Chmielno oraz NGO: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Wartość dofinansowania unijnego to: 2,34 mln zł.

Dotychczas z metropolitalnego systemu aktywizacji społeczno zawodowej wsparcie otrzymało już 5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niemal 1,5 tys osób z niepełnosprawnościami. Projekty realizowane są dla mieszkańców: Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz powiatów: gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, tczewskiego i wejherowskiego.

 

  • GIWK