Metropolitalne wiadomości

wiadomości

„Ekonomia ku Wolności” – czyli Dobra Robota na rzecz aktywizacji zawodowej osób skazanych

Wyjście z zakładu karnego to moment, w którym często ważą się losy byłych więźniów. Najłatwiej adaptują się w społeczeństwie, gdy mają pracę. Dlatego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” chce uczyć osadzonych zawodu. Gdy wyjdą na wolność, będą współpracować ze spółdzielnią socjalną „Iskra”.

18 listopada w Starostwie Powiatowym w Sztumie zostało podpisane porozumienie między Zakładem Karnym w Sztumie, spółdzielnią socjalną „Iskra” a Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku. Celem porozumienia jest realizacja programu readaptacyjnego „Ekonomia ku Wolności”, zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych i opuszczających zakłady karne przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.

Chodzi przede wszystkim o przygotowanie byłych skazanych do wejścia na rynek pracy oraz zwiększenie ich kompetencji społecznych. To również działania na rzecz promocji przedsiębiorczości społecznej i przełamywania stereotypów dotyczących osób wykluczonych. 

Swój akces do partnerstwa na rzecz realizacji programu „Ekonomia ku Wolności” i wsparcie w podejmowanych działaniach zadeklarowały kolejne podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu.

Dzięki realizacji programu 10 osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie przejdzie warsztaty społeczno-zawodowe i podejmie praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie społecznym Iskra. Po odbyciu kary pozbawienia wolności, uczestnicy programu będą mieli szansę na dalszą współpracę z Iskrą. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności będą mogły podmieść swoje kompetencje i umiejętności w następujących branżach:

  • konserwatorskiej
  • remontowo-budowlanej
  • architektura zieleni
  • stolarskiej
  • gastronomicznej i hotelarskiej
  • prac porządkowych
  • prac przy hodowli zwierząt
  • pomocy instruktora hipoterapeuty
  • rymarskiej
  • rekreacji i turystyki konnej

Program zakłada również realizację treningu interpersonalnego, szkolenia w zakresie ekonomii społecznej oraz szkolenia BHP.


Dodatkowym komponentem jest realizacja konkursu twórczości „Galopem do wolności”, dla osadzonych oraz wystawy pokonkursowe powstałych prac. Pozwoli to nie tylko na aktywność twórczą więźniów, ale przede wszystkim będzie działaniem na rzecz zmiany świadomości społecznej i przełamywanie stereotypów związanych z funkcjonowaniem osób po wyrokach w społeczeństwie. Dodatkowym rezultatem realizacji programu będzie zawiązanie lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób skazanych.

Pilotażowo program będzie wdrażany od listopada 2014 do czerwca 2015. Rekrutację oraz nadzór nad grupą uczestniczącą prowadzić będzie Zakład Karny w Sztumie. Spółdzielnia socjalna Iskra odpowiada za realizację praktycznego komponentu zawodowego. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota będzie realizatorem części doradczo-szkoleniowej oraz koordynatorem przedsięwzięcia. W realizacji zadań pomogą pozostali Partnerzy porozumienia.

To kolejna inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej osób opuszczających zakłady karne. Wiosną tego roku, po kilkumiesięcznym procesie animacji, w OWES Dobra Robota, powstała spółdzielnia socjalna, w której zatrudnienie otrzymały trzy osoby po karze pozbawienia wolności.