Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Energetycy gminni ponownie spotkali się w Gdyni

Coroczne spotkanie energetyków gminnych po raz kolejny odbyło się w Gdyni. 6 czerwca samorządowi specjaliści ds. energetyki rozmawiali między innymi o czystej energii, termomodernizacjach budynków, efektywności energetycznej, dyrektywach unijnych oraz o Funduszach Europejskich dla metropolii. Na spotkanie zaprosili wspólnie Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

Najważniejsze tematy to m.in.:

  • Port Czystej Energii, czyli powstającą w Gdańsku najnowocześniejsza w Polsce i w Europie instalacja odzysku energii z odpadów,
  • termomodernizacja budynków, także tych zabytkowych,
  • Fundusze Europejskie dla metropolii,
  • Dyrektywa EPBD w ramach Zielonego Ładu, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w całej Unii Europejskiej.


Uczestników przywitał Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Emilia Szczerba, dyrektorka departamentu handlu PGE Energia Ciepła S.A.

 

 

- Energia szczególnie ze względu na liczbę obiektów, które mamy oraz ze względu na zadania, które są postawione przed nami, jako przed gminą, to jest bardzo ważny i bardzo duży koszt w skali funkcjonowania całego miasta. Optymalizacja tak naprawdę tych rachunków i tych kosztów jest bardzo istotną pozycją, jeśli chodzi o budżet gminy - mówi Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- To bardzo ważne spotkania, podczas których można wymieniać się doświadczeniami, można porozmawiać operacyjnie o tym, co się dzieje na naszych lokalnych rynkach. Ja jestem przedstawicielem producenta ciepła energii elektrycznej, ale również sprzedawcy usług i w tym kierunku  PGE będzie się w przyszłości rozwijać. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy efekty naszych działań. Poruszyliśmy tematy związane z efektywnością energetyczną budynków i dekarbonizacją – mówi Emilia Szczerba, dyrektor Departamentu Handlu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże.

 

Pierwszą część spotkania wypełniły wykłady przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Portu Czystej Energii, PGE Energia Ciepła oraz OPEC. Ważnym aspektem było omówienie problemów w obszarze energetyki, przed którymi stoją gminy.

 

O funduszach na energetykę i środowisko mówił Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W nowej perspektywie budżetowej UE metropolitalne samorządy będą kontynuować projekty związane z termomodernizacją budynków, modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych, czy inwestycjami w odnawialne źródła energii.

- Nasz punkt wyjścia to 342 mln euro. Na efektywność energetyczną i systemy ciepłownicze mamy 160,7 mln euro, w tym dotacje to 141 mln euro.  Jeśli chodzi o energetykę to mamy również odnawialne źródła energii i tu jest alokacja 42 mln euro – mówi Jan Szymański dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Z Funduszy Europejskich modernizowane będą również wielorodzinne budynki mieszkalne komunalne oraz zabytkowe budynki mieszkalne należące do wspólnot mieszkaniowych.

Efektem inwestycji w obszarze energetyki będzie zmniejszenie strat ciepła, oszczędności zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynków o minimum 30 %. Wszystko to przyczyni się do znacznej redukcji gazów cieplarnianych.

Sławomir Kiszkurno, prezes spółki Port Czystej Energii zaprezentował uczestnikom projekt budowy w Gdańsku spalarni odpadów nie nadających się do recyklingu. Będzie to ósma tego typu instalacja w Polsce. W Europie jest ich około 500. Gdańska inwestycja zmierza do finału. Za kilka tygodni planowany jest rozruch instalacji. Spalarnia przyjmować będzie odpady z 40 pomorskich gmin. Rocznie przetwarzać będzie 160 tys. ton odpadów (500 ton dziennie). Inwestycja powinna również przyczynić się do spadku o połowę opłat za gospodarowanie odpadami.

Alina Limańska-Michalska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przekazała uczestnikom spotkania wiele cennych wskazówek o tym, jak remontować budynki objęte opieką konserwatorską. Zaznaczyła, że każdy obiekt traktowany jest indywidualnie. Wspominała o braku zgody na zamianę stolarki okiennej z drewnianej na plastikową, o braku możliwości betonowania ścian wykonanych z cegły, o koniecznej inwentaryzacji budynku i sporządzeniu audytu energetycznego. Urząd konserwatora rekomenduje, aby remonty był jak najmniej inwazyjne, zaleca się kłaść tynki tradycyjne, ręcznie nakładane, naprawę konstrukcji murów, uszczelnianie stropów, czy przywrócenie rozwiązań i detali historycznych.
 

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty w ramach projektu badawczego INHERIT, finansowanego z programu Horyzont Europa, dotyczyły ochrony budynków zabytkowych. Tematem była - Ochrona naszej przeszłości, kształtowanie naszej przyszłości: wyzwania i rozwiązania dla zrównoważonej ochrony budynków zabytkowych.

 

 

Uczestnicy spotkania zostali też zaproszeni na wizytę studyjną w gdyńskim Zespole Szkół Sportowych. Placówka została zmodernizowana w ramach metropolitalnego programu termomodernizacji, który jest realizowany w 32 gminach i powiatach. Wartość wszystkich realizowanych inwestycji to ponad 465 mln zł, w tym 232 mln zł pochodzi z UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.

 

 

- Byliśmy jedną z 17 gdyńskich szkół, które w latach 2017-2023 przeszły generalną termomodernizację. Wszystkie te inwestycji kosztowały ponad 100 mln zł. Po remoncie naszej szkoły roczne zużycie energii cieplnej zmniejszyło się trzykrotnie, z 2133 GJ w 2017 do 870 GJ w 2023 r. – mówi Marek Prusak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.

 

Spotkanie energetyków gminnych odbyło się z inicjatywy Biura ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach prac Komisji Infrastruktury i Środowiska OMGGS. Partnerami spotkania byli między innymi PGE Energia Ciepła S.A., Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Wydatek finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

 

 

 

 

 

 

  • GIWK