Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

 

Zakończył się Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli. To coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego urzędnicy reprezentujący swoje regiony i miasta, a także eksperci i naukowcy, dzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi rozwoju regionalnego. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot reprezentowali przedstawiciele samorządów z Gdańska, Rumi, Szemudu Wejherowa oraz Powiatu Gdańskiego. W wydarzeniu tym wzięli udział również przedstawiciele Biura OMG-G-S: dyrektor Michał Glaser oraz koordynator ds. transportu i mobilności Joanna Jaworska – Soral.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju. Uczestnicy wydarzenia dzielą się dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności Unii Europejskiej.

Inicjatorem i gospodarzem jednego z paneli było Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. Tematem warsztatu była „Zielona równowaga w polityce spójności. Perspektywa urbanistyczna i regionalna”. W debacie oprócz przedstawicieli z Polski uczestniczyli reprezentanci z Holandii, Chorwacji i Słowenii.  Ideą seminarium było przybliżenie partnerom z UE pomorskich projektów proekologicznych, których realizacja nie byłaby możliwa bez współudziału funduszy europejskich pozyskiwanych w ramach polityki spójności. Dyskutowano także nt. budowania mechanizmów dla dalszego rozwoju regionów z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ekologiczne rozwiązania naszego województwa przedstawiła Joanna Jaworska – Soral, koordynator ds. transportu i mobilności Biura OMG-G-S. Prezentacja dotyczyła projektów innowacyjnych, ograniczających emisję spalin pochodzących z transportu samochodowego, jednocześnie promujących korzystanie z komunikacji publicznej. Zaprezentowano kluczowe przedsięwzięcia wspierające zrównoważony, zielony rozwój województwa. Jednym z najważniejszych celów w tym obszarze jest stworzenie warunków pozwalających na ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego na rzecz komunikacji zbiorowej. Sprzyjać temu ma m.in. budowa 24  zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz systemem roweru metropolitalnego.

W jednej z debat podczas Tygodnia Regionów i Miast przedstawiciele europejskich obszarów metropolitalnych dyskutowali o nowej perspektywie finansowej UE. Stanowisko naszej metropolii przedstawił Michał Glaser, dyrektor OMG-G-S.