Metropolitalne wiadomości

aktualności

Gdynia apeluje do Parlamentarzystów o ustawę metropolitalną dla Pomorza

Rada Miasta Gdyni wzywa posłanki i posłów do wznowienia prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza. Rezolucję w tej sprawie przyjęto 20 grudnia na sesji rady miasta zdecydowaną większością głosów. Samorządowcy z Pomorza zabiegają o usankcjonowanie metropolii od wielu lat. Brak ustawy to realne straty dla mieszkańców, które przekraczają 200 mln zł rocznie. 
 

Na zdjęciu: radni Gdyni, podczas sesji Rady Miasta, fot. Konrad Maćkowiak/gdynia.pl


W dokumencie czytamy – „Metropolia to dobro wspólne. Wzywamy posłanki i posłów Pomorza do jak najszybszego wznowienia prac nad Ustawą o powołaniu Metropolii Trójmiejskiej i podjęcia współpracy z samorządami tworzącymi Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Metropolią już jesteśmy. Teraz czas na sformalizowanie współpracy”.

- Metropolią jesteśmy od lat. Pokazaliśmy już, że potrafimy owocnie współpracować z korzyścią dla półtora miliona Pomorzan. Formalizacja jest konieczna dla podniesienia tych działań na kolejny poziom, a jej brak to pozbawienie mieszkańców 200 milionów złotych rocznie na rozwój m.in. zintegrowanego transportu, ponadgminnych systemów gospodarowania odpadami czy rozwiązań, które pozwolą mniejszym i bardziej oddalonym od centrum metropolii gminom wydajniej dbać o poziom jakość edukacji czy oferty kulturalnej - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni oraz prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.  - Mamy nadzieję, że nowi parlamentarzyści dostrzegą, jak pilne jest wznowienie prac nad ustawą i jak szkodliwe jest hamowanie rozwoju tak ważnego regionu jak Pomorze.

Przyjęty dokument nie jest pierwszym głosem płynącym z Gdyni, który mówi o konieczności przyjęcia ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Analogiczny dokument gdyńscy rajcy przyjęli 29 września 2021 r.

Nowo wybrany parlament daje nadzieję, że temat ustawy metropolitalnej wreszcie znajdzie się w porządku obrad Sejmu. Od wielu lat przedstawiciele nowej większości parlamentarnej deklarowali poparcie dla ustawy.

Czytaj więcej→ Jak pomorscy posłowie zagłosują w sprawie ustawy metropolitalnej.


Ustawa metropolitalna trafiła do parlamentu 6 lutego 2020 r. Wniosek na ręce Marszałka Senatu złożył senator Ryszard Świlski. Poparło go 13 senatorów. Po wnikliwej analizie i wielu pozytywnych opiniach Senat RP 10 września 2020 r. niemal jednogłośnie podjął uchwałę o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy metropolitalnej. Za taką decyzją głosowało 86 senatorów, przy jednym głosie wstrzymującym i 2 głosach sprzeciwu. Mimo wielu apeli środowisk naukowych, przedsiębiorców i samorządowców projekt nie doczekał się nawet etapu dyskusji w izbie niższej Parlamentu.

Niebawem samorządowcy OMGGS skierują ponownie projekt ustawy do Sejmu RP.

 

  • GIWK