Metropolitalne wiadomości

aktualności

Gdyńska grupa zakupowa – zbieranie deklaracji na wspólną dostawę gazu

To już ostatnie chwile, aby przystąpić do wspólnych zakupów gazu ziemnego w ramach metropolitalnej grupy koordynowanej przez Gdynię! Nabór trwa do 14 marca 2023 r. Samorządy i podległe im jednostki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot po raz 13 przystępują do grup kupujących wspólnie energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo. W ciągu 12 lat wspólne zakupy przyniosły ponad 150 mln zł oszczędności.

Trwa nabór do wspólnego postępowania na dostawy gazu ziemnego na rok 2024 w ramach metropolitalnej grupy zakupowej koordynowanej przez Miasto Gdynia. Tylko do wtorku, 14 marca 2023 r., można składać deklaracje przystąpienia do Lidera Grupy Zakupowej – Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. w Bydgoszczy.

Dokumentację należy wysłać na adres:

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c,
85-059 Bydgoszcz

WSPÓLNE ZAKUPY - TO SIĘ OPŁACA!

O tym, że wspólne zakupy się opłacają, przekonały się w ciągu minionych 12 lat nie tylko samorządy zrzeszone w OMGGS, ale też jednostki im podległe, m.in. uczelnie, szpitale, biblioteki, Muzeum Zamkowe w Malborku, gdańskie ZOO, Port Lotniczy w Gdańsku, Muzeum Emigracji, PKA Sp. z o.o. i Teatr Miejski w Gdyni.

Jedno duże zamówienie i silniejsza pozycja negocjacyjna z dostawcami powodują, że uzyskiwane ceny są dużo niższe, niż gdyby każda z gmin i jednostek robiła przetargi samodzielnie. Wspólne zakupy to nie tylko rabaty i niższe koszty zakupu materiałów i usług, ale także niższe koszty operacyjne związane z funkcjonowaniem działów zakupów, czy wymiana wiedzy na temat rynku i profesjonalnych zakupów.

 

  • GIWK