Metropolitalne wiadomości

aktualności

Głosowanie ustawy metropolitalnej dla Pomorza jutro czy za 4 miesiące?

Do marszałek Sejmu wpłynął formalny wniosek o uwzględnienie kluczowej dla Pomorza ustawy w dzisiejszym porządku obrad Sejmu, którego trzydniowe obrady zaczynają się dziś. Projekt ustawy powstał dzięki porozumieniu ponad podziałami senatorów PiS, Solidarnej Polski, Konfederacji, PSL i KO. Jeśli marszałek Sejmu nie włączy go dziś do porządku obrad, sprawę rozstrzygną pomorscy posłowie PiS i Solidarnej Polski, czyli m.in. Kacper Płażyński, Marcin Horała, Kazimierz Smoliński i Tadeusz Cymański.
 

Na zdjęciu: posłowie z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji prasowej, fot. materiały prasowe KO


O złożeniu formalnego wniosku o dołączenie głosowania w sprawie ustawy dla Pomorza dziś poinformował klub Koalicji Obywatelskiej, po tym jak władze Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot przypomniały, że w piątek (30 września) minęły równo 2 lata od skierowania projektu ustawy do 1. czytania. Okazało się jednak, że 2 lata to niewystarczający termin, aby znaleźć termin do przeprowadzenia wstępnego czytania projektu ustawy przez właściwą komisję sejmową. - Szokuje nas, że uchwała powstała dzięki staraniom senatorów PiS, Solidarnej Polski, Konfederacji, PSL i KO jest w Sejmie blokowana przez posłów tych samych partii. Im dłużej posłowie będą utrudniać mieszkańcom powiatów wejherowskiego, kartuskiego, lęborskiego czy nowodworskiego dostęp do Trójmiasta, tym trudniej będzie się żyło naszym mieszkańcom - mówił wtedy Michał Glaser, prezes zarządu stowarzyszenia metropolitalnego zrzeszającego 59 samorządów Pomorza.

Wniosek formalny jednego z klubów parlamentarnych nadaje pomorskiej ustawie nowy status. Zgodnie z art. 173 Regulaminu Sejmu, jeśli Marszałek Sejmu dziś odrzuci ten wniosek, to wobec braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów sprawę tą będzie musiał ponownie rozstrzygnąć Sejm (jako tzw. punkt sporny) - w ciągu najpóźniej 4 miesięcy. Daje to pomorskiej ustawie ogromną szansę, gdyż głosy pomorskich posłów niemal na pewno zagwarantować mogą zdobycie wymaganych 50% głosów. Większość klubów parlamentarnych jasno deklaruje bowiem poparcie ustawy, w klubie PiS posiada on zaś silne grono zwolenników:
 

 • "Popieram systemowe rozwiązanie polegające na tym, że Trójmiasto uzyska dodatkowe środki z budżetu państwa, dlatego zagłosuję za tą ustawą (...) Pewnie zagłosuję za tą ustawą, chociaż nie ukrywam swojego krytycznego głosu wobec wielu projektów realizowanych przez Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot, jak chociażby Mevo , które wiemy, jak skończyło.” - powiedział Kacper Płażyński (PiS) 14.09.2020 i 5.10.2020
   
 • "Metropolia jako narzędzie kordynacji, usprawnienia polityk na poziomie wyższym - jestem na tak” - powiedział Marcin Horała (PiS) 27.09.2021
   
 • “Będziemy ją wspierać, ale musimy najpierw zobaczyć, jak zadziała na Śląsku, gdzie samorządowcy się jej dopiero uczą. Wszyscy zgodzili się, że taka ustawa jest potrzebna, ale wspieranie metropolii nie powinno odbywać się kosztem mniejszych miejscowości w regionie” - powiedział  Kazimierz Smoliński (PiS) 19.09.2019
   
 • "Osobiście jestem zwolennikiem ustaw, które mają być pomocne w rozwiązywaniu problemów dużych aglomeracji miejskich. A takie w założeniach są wszelkie ustawy metropolitalne. Ostateczne swoje poparcie dla tej ustawy uzależniam od jej ostatecznego kształtu. Mam nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta z wykorzystaniem doświadczeń innych metropolii, a także głosów ekspertów." powiedział Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, 9.10.2020
   
 • "Mamy swoje spory na poziomie centralnym, co jest oczywiste, ale - co równie oczywiste - jesteśmy lokalnymi patriotami, którzy rozumieją, że ta ustawa jest bardzo ważna dla rozwoju Pomorza. Będę robił wszystko, by ona została uchwalona, i będę przekonywał kolegów z Konfederacji, by poparli ten projekt." - mówił też wielokrotnie Artur Dziambor, poseł Konfederacji (ta wypowiedź z 5.10.2020)


Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie udział wzięli posłowie z Pomorza: Barbara Nowacka, Agnieszka Pomaska, Henryka Krzywonos-Strycharska, Małgorzata Chmiel, Kazimierz Plocke, Jarosław Wałęsa, Piotr Adamowicz, Tadeusz Aziewicz, Jerzy Borowczak oraz Zbigniew Konwiński. - Ustawa metropolitalna to realne zyski dla mieszkańców -  przypomniała posłanka Barbara Nowacka. - Apelujemy zwłaszcza do posłów PiS z Pomorza. To oni deklarowali w trakcie kampanii wyborczej, że popierają utworzenie Metropolii i to ich głosy są teraz potrzebne, żeby ustawa była procedowana.
 

Na zdjęciu: posłowie z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji prasowej, fot. materiały prasowe KO

Czy ustawa będzie głosowana już dziś, jutro, lub pojutrze, tj. podczas obecnej sesji Sejmu? Dowiemy się już dziś! - Dziś posłowie PiS schowali się za marszałek Sejmu, ale za 4 miesiące już nie będą mieli takiej możliwości. Wtedy projekt będzie musiał być głosowany, jako tzw. punkt sporny - zaznaczył poseł Zbigniew Konwiński.

Ustawa dla Pomorza - lepsze skomunikowanie powiatów  z Trójmiastem

10 września 2020 r. Senat RP przyjął projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Poparli go wówczas senatorowie reprezentujący wszystkie kluby parlamentarne.  Senatorowie PiS, KO, Lewicy i KP zgodnie obiecali rozwiązać problemy mieszkańców Pomorza, ale posłowie tych samych partii nie spełnili tych obietnic. 30 września 2020 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Od tego czasu jest w tzw. zamrażarce sejmowej.

Przyjęcie ustawy pozwoliłoby zatrzymać na Pomorzu 5% podatku PIT naszych mieszkańców, które dzisiaj trafia do budżetu centralnego. Dodatkowy zastrzyk finansowy pozwoliłby na zakup autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów. Dałby szansę na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym mniejszych miejscowości, na stworzenie nowych połączeń i zwiększenie częstotliwości tych istniejących. Ustawa metropolitalna pozwoliłaby także na lepszą koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg, na zsynchronizowane planowanie przestrzenne oraz na wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych miast i gmin Pomorza.

Senatorowie Zjednoczonej Prawicy, którzy ponad podziałami politycznymi uchwalili ustawę dla Pomorza w 2020 roku:

 1. Marek Pęk, Wicemarszałek Senatu
 2. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP IX kadencji
 3. Grzegorz Bierecki
 4. Jan Maria Jackowski
 5. Rafał Ambrozik
 6. Włodzimierz Bernacki
 7. Przemysław Błaszczyk
 8. Jacek Bogucki
 9. Jerzy Chróścikowski
 10. Dorota Czudowska
 11. Wiesław Dobkowski
 12. Wiktor Durlak
 13. Ewa Gawęda
 14. Stanisław Gogacz
 15. Mieczysław Golba
 16. Mariusz Gromko
 17. Jan Hamerski
 18. Marek Komorowski
 19. Tadeusz Kopeć
 20. Małgorzata Kopiczko
 21. Waldemar Kraska
 22. Maciej Łuczak
 23. Józef Łyczak
 24. Ryszard Majer
 25. Robert Mamątow
 26. Marek Martynowski
 27. Krzysztof Mróz
 28. Bogusława Orzechowska
 29. Stanisław Ożóg
 30. Andrzej Pająk
 31. Zdzisław Pupa
 32. Janina Sagatowska
 33. Krzysztof Słoń
 34. Aleksander Szwed
 35. Kazimierz Wiatr
 36. Jacek Włosowicz
 37. Alicja Zając
 38. Józef Zając

 

 

 • GIWK