Metropolitalne wiadomości

aktualności

Gmina Miłoradz w metropolii

Podczas dzisiejszego zdalnego spotkania Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia- Sopot Gmina Miłoradz została przyjęta w poczet członków metropolii. Tym samym Miłoradz stał się 58 członkiem OMGGS.

- Cieszę się niezmiernie, iż aktywność naszej gminy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim została zauważona, a my jako samorząd możemy dołączyć do zaszczytnego grona członków metropolii. To dla mnie osobisty sukces, iż po wielu latach ciężkiej pracy, tak mały samorząd jak nasz, nie zostanie osamotniony w działaniach. Jestem przekonany, iż współpraca z doświadczonymi samorządowcami, możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia partnerów, a także sieciowanie działań oraz wspólna praca przy realizacji projektów, pozwoli w perspektywie niedalekiej przyszłości na zwiększenie potencjału rozwojowego naszej gminy, a także będzie cenną płaszczyzną do wspólnego pokonywania problemów w gronie naszej „pomorskiej samorządowej rodziny” - mówi Arkadiusz Skorek, wójt gminy Miłoradz.


Gmina Miłoradz leży w powiecie malborskim (który od samego początku jest członkiem metropolii), w bliskim sąsiedztwie Malborka, drogi krajowej nr 22, a także w pobliżu autostrady A1.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) to stowarzyszenie 58 gmin, miast i powiatów o łącznej powierzchni 6,7 tys. km2, w których mieszka ponad 1,5 mln mieszkańców. Swoją działalność rozpoczęło 15 września 2011 roku. Najważniejszym celem OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców. Samorządy zrzeszone w stowarzyszeniu działają wspólnie w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. Od 2015 roku OMGGS jest jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł.

  • GIWK