Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

GOM dysktuje o zamówieniach publicznych

15 listopada br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, tym razem w całości poświęcone zagadnieniom związanym z zamówieniami publicznymi. W spotkaniu udział wzięli uznani specjaliści: Pan Rafał Jędrzejewski – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Jacek Jerka – Dyrektor Departamentu Finansów Resortu (MF), którzy zaprezentowali m.in. obecne i planowane zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Na wstępie p. Jędrzejewski zwrócił uwagę na liczbę wprowadzanych zmian w ustawie, które wynikają zarówno z potrzeby zapewnienia stabilności funkcjonowania prawa zamówień publicznych, jak i z nowych unijnych dyrektyw. W najbliższym czasie wprowadzone zostaną kolejne 3 dyrektywy modernizujące system zamówień, co w rezultacie wymusi zmiany w przepisach krajowych. Następnie p. Jerka omówił zmiany w ustawie dot. podwykonawstwa, zaznaczając jednocześnie, że lepszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie tych kwestii w kodeksie cywilnym. Zarówno p. Jerka, jak i p. Jędrzejewski podkreślili, że w ostatecznej wersji dokumentu nie uwzględniono części zmian zaproponowanych w projekcie m.in. konieczności wykazywania w ofercie wszystkich podwykonawców, czy możliwości formułowania przez Zamawiającego warunków dla podwykonawców – minimalizacja ograniczeń w tym zakresie wynika z dążenia ustawodawstwa unijnego do jak najpełniejszej realizacji zasady konkurencyjności.

  • GIWK