Metropolitalne wiadomości

aktualności

Góra Markowca w Rumi w nowej odsłonie

Góra Markowca w Rumi przejdzie niesamowitą przemianę. Rozstrzygnięto właśnie przetarg na zagospodarowanie wzgórza. Za dwa lata mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego miejsca spędzania czasu wolnego.
 


Rozpoczynająca się metamorfoza jest częścią metropolitalnego projektu rewitalizacji Zagórza, którego wartość przekracza 28 mln zł, z czego 10 mln zł stanowi dofinansowanie z UE.
 


 

W ramach projektu powstaną ogólnodostępne ścieżki piesze, schody terenowe, ścianka wspinaczkowa, trasa kolarstwa górskiego, a nawet wieża i pomost widokowy. Wartość inwestycji to prawie 10 mln zł.


Do tej pory w ramach rewitalizacji Zagórza udało się wyremontować 10 budynków wielorodzinnych oraz zbudować kładkę pieszo-rowerową nad Zagórską Strugą. Ponadto trwa budowa docelowej siedziby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata, wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu.

Równolegle od marca br. trwają prace w zakresie kompleksowego zagospodarowania oraz rozbudowy infrastruktury komunalnej na terenie osiedla Zagórze. Polegają one m.in. na budowie nowoczesnych boisk, placów zabaw, nowych ścieżek rowerowych, chodników, miejsc integracji oraz wiat przystankowych. Efekt końcowy będzie widoczny najpóźniej w czerwcu 2021 roku.

Społeczny aspekt rewitalizacji realizowany jest od stycznia 2018 roku i ma się zakończyć w październiku 2022 roku. Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa dzielnicy Zagórze borykającej się między innymi ze sporym bezrobociem. W tym celu utworzony został Klub Integracji Społecznej Zagórze (KIS) oraz Centrum Usług Społecznych Zagórze (CUS). Oba podmioty działają przy ul. Młyńskiej 8.

Osoby objęte wsparciem KIS-u korzystają m.in. z usług psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Do tej pory ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej przeszło kilkadziesiąt osób, z czego 14 znalazło pracę, kolejnych 14 aktywnie jej poszukuje, a 8 odbywa staż zawodowy. Ponadto w ramach Klubu funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę dzieciom w wieku od 3 do 10 lat.

Z kolei CUS oferuje mieszkańcom Zagórza wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora, ratownika medycznego i asystenta rodziny. Dodatkowo w godzinach popołudniowych funkcjonuje prowadzony przez harcerzy klub młodzieżowy, gdzie dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji i wspólnie spędzają czas. Do tej pory z tej formy wsparcia skorzystało ponad 20 rodzin, co stanowi połowę docelowej liczby odbiorców.
 

Fot. https://rumia.eu/

 

  • GIWK