Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Gra "My w 2030" - decyduj o przyszłości metropolii!!

Dzięki grze „My w 2030 roku” (kliknij by zagrać) chcemy zaangażować mieszkańców metropolii w decydowanie o kierunkach jej rozwoju oraz najważniejszych inwestycjach.

„My w 2030” to gra miejska z prawdziwymi konsekwencjami, która pozwala wcielić się w inwestora i wraz z innymi graczami przekształcać Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zgodnie z własną wizją rozwoju. Dzięki niej mieszkańcy mogą decydować, w co zainwestować pieniądze, rozwijać wybrane elementy infrastruktury (zarówno „miękkie” kompetencje jak i „twarde” inwestycje) i obserwować jak zmienia się metropolia. Transport, ekologia, kapitał społeczny i gospodarka to obszary, które można wspierać poprzez swoje decyzje.

Bardzo zależy nam na jak najszerszym włączeniu mieszkańców w konsultacje Strategii 2030, dlatego zachęcamy do wejścia na www.myw2030.metropoliagdansk.pl i dołączenie do gry!!