Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Gratulacje dla metropolii za Standard na Rzecz OzN

Coraz więcej słów uznania płynie do nas z całej Polski. Wszyscy zgodnie twierdzą, że wypracowaliśmy bardzo ważny dokument, który realnie poprawi jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Listy z gratulacjami otrzymaliśmy m.in. od Rzecznika Praw Obywatelskich, z Kancelarii Prezydenta RP, od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz od Wojewody Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

Pierwsza metropolia w Polsce z takim standardem

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza zakrojone na szeroką skalę rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia. Jest to zbiór działań, które zostaną wdrożone w 59 samorządach OMGGS. Są to dokładne wytyczne dla włodarzy, jak wprowadzać w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Standard obejmuje 30 konkretnych zadań dla samorządów, stawiając w pierwszej kolejności na świadomość i edukację.

Dokument powstał przy współpracy ponad 80 ekspertów, m.in. przedstawicieli samorządów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, reprezentantów służby zdrowia, placówek edukacyjnych i terapeutycznych oraz  poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: 

https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/pierwsza-metropolia-w-kraju-ze-standardem-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

 

  • GIWK