Metropolitalne wiadomości

aktualności

GZM i OMGGS - porozumienie o współpracy

Rozwój nowoczesnej mobilności, współpraca między samorządami m.in. w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie zmian ustawowych inicjujących i wzmacniających rozwój obszarów metropolitalnych w naszym kraju – to kilka najważniejszych elementów listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a samorządami zrzeszonymi w  Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dokument został podpisany podczas kongresu Smart Metropolia, która 6 września odbył się w Gdańsku.

 

 

Tegoroczna edycja kongresu Smart Metropolia stała się okazją do podsumowania 10 lat współpracy pomorskich samorządów w ramach stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jednym z podstawowych celów statutowych OMGGS jest działanie na rzecz powołania pomorskiego związku metropolitalnego na wzór rozwiązań prawnych, na mocy których cztery lata temu powstała – jedyna jak dotąd w naszym kraju – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Podpisany w poniedziałek (6 września) list intencyjny pomiędzy GZM a OMGGS wyraża chęć zacieśnienia współpracy w zakresie strategicznych obszarów rozwoju obu regionów.

- Chociaż nasze regiony terytorialnie leżą po dwóch różnych końcach Polski, to przy okazji różnych spotkań, już niejednokrotnie przekonaliśmy się jak bardzo bliskie są nasze wyzwania i marzenia o budowie regionów, zapewniających wysoką jakość i komfort życia mieszkańcom – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

- Podpisanie tego listu intencyjnego, to formalne zacieśnienie naszej współpracy na rzecz m.in. promocji rozwoju idei metropolii jako narzędzia do rozwiązywania kluczowych problemów miejskich. Jesteśmy przekonani, że współpraca ta może przyczynić się umacniania i pogłębiania samorządności - dodaje.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) to stowarzyszenie 59 gmin, miast i powiatów, w których mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców. Swoją działalność rozpoczął 15 września 2011 roku. Do głównych celów instytucji należy między innymi: zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Trójmiasta.

- Pomorskie samorządy od lat z niesłabnącą determinacją, pracują nad tym, aby możliwie jak najszybciej, nasza współpraca mogła wznieść się na wyższy poziom, jaki daje ustawowe powołanie związku metropolitalnego – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

- Metropolia GZM od czterech lat korzysta z tych narzędzi i już teraz możemy widzieć tego efekty w postaci m.in. integracji organizacji transportu publicznego czy sprawniejszego skoordynowania np. wspólnych inwestycji związanych z rozbudową systemu dróg rowerowych. Nasz region również potrzebuje takich rozwiązań, aby zapewnić spójny i zrównoważony rozwój w tak ważnych dla nas wszystkich obszarach jak ochrona środowiska czy mobilność miejska. Mamy nadzieję, że niebawem razem z Metropolią GZM będziemy mogli świętować wspólne urodziny – dodaje.  
  
Wśród strategicznych obszarów współpracy związanych m.in. z transportem publicznym i kształtowaniem ładu przestrzennego, w liście intencyjnym wskazano również zagadnienia dotyczące budowy systemów zrównoważonej mobilności miejskiej, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizowania grup zakupowych, rozwijanie idei smart city czy współpracę w obszarach dotyczących transformacji energetycznej i ochrony środowiska.

Efektem współpracy Metropolii GZM oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot ma być wzajemne promowanie idei metropolitalnych poprzez m.in. organizowanie lub obejmowanie patronatem różnego rodzaju wydarzeń, poruszających kwestie wyszczególnione w podpisanym liście intencyjnym.

Fot. G. Mehring/OMGGS

  • GIWK