Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Historyczny moment - trzy strategie OM zostały przyjęte!

Walne Zebranie Członków z dnia 12.10.2015 r. to kolejna historyczna chwila dla naszej metropolii! Uchwalenie trzech kluczowych dokumentów strategicznych stanowi sukces wszystkich. Reprezentanci samorządów stowarzyszenia podjęli następujące dokumenty:

Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 (Strategia 2030)

Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 (STiM 2030)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2020 (strategia ZIT)

Ponadto, Walne Zebranie Członków zakończyło prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla 31 gmin, który stanowi ważny element na drodze do uchwalenia komplementarnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wizja naszego obszaru wypracowana w Strategii 2030 brzmi: Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot jest w 2030 roku innowacyjną, zrównoważoną i konkurencyjną europejską metropolią. Przyjęte dokumenty odegrają kluczową rolę w koordynacji działań, współpracy międzysektorowej oraz w uzyskiwaniu kompromisowych rozwiązań. Zamknięty w ten sposób etap przygotowywania strategii otwiera drzwi do realizacji założeń wspólnie wypracowanych dokumentów. Zadanie nie jest łatwe, ale doświadczenie podpowiada, że „połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” /Henry Ford/.

 

  • GIWK