Metropolitalne wiadomości

aktualności

III Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej

Wpływ wojny w Ukrainie na przyspieszenie transformacji energetycznej oraz perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce to główne tematy III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, które odbędzie się 5 lipca 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności. Wydarzenie będzie również transmitowane on-line.
 


Forum powstało w 2020 roku, aby podejmować ambitne inicjatywy na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej i wdrażać cele wynikające z polityki klimatycznej ONZ, służące osiągnięciu jak najszybciej neutralności klimatycznej i skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wskazuje możliwości i kierunek działań, porusza najważniejsze wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i pokazuje, jakie korzyści może przynieść współpraca.

Podczas konferencji głos w dyskusji zabiorą m.in.: posłowie do Parlamentu Europejskiego: Danuta Huebner i Jerzy Buzek, Łew Zacharczyszyn – Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku w latach 2016-2021, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska, Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz wielu innych gości.

Podczas Forum zaplanowano 4 debaty:

  • Wpływ wojny w Ukrainie na przyspieszenie transformacji energetycznej Europy;
  • Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce;
  • Adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym i metropolitalnym;
  • Wpływ klimatu na rolnictwo i rolnictwa na klimat.

Podczas wydarzenia zostaną również zaprezentowane wyniki warsztatów w ramach międzynarodowego projektu Camelot, które odbędą się dzień wcześniej - 4 lipca w Gdańsku. W projekcie uczestniczy 8 europejskich metropolii: Mediolan, Zagrzeb, Barcelona, Bari, Sttutgart, Porto, Craiova, OMGGS oraz ALDA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej). Tematem przewodnim wydarzenia Camelot w Gdańsku będzie adaptacja metropolii do zmian klimatu, w tym realizacja projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podczas Forum zostaną zaprezentowane wypracowane rekomendacje.

Aby wziąć udział w Forum należy się zarejestrować, pozostały jeszcze ostatnie miejsca, >>>https://app.evenea.pl/event/876878-3/

Program oraz transmisję znajdą Państwo na stronie → www.solidarniwklimacie.pomorskie.eu

 

  • GIWK