Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-20

Gdański Teatr Szekspirowski zapełnili dziś przedstawiciele samorządów, biznesu i kultury z całego województwa pomorskiego. Powodem tego była inauguracja wartego ponad 8 mld zł Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-20, który w tej perspektywie finansowej realizowany będzie w partnerstwie z Obszarem Metropolitalnym.

Wśród prelegentów oprócz otwierającego spotkanie Pana Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka znaleźli się m.in: Pan Minister Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Patrick Ambalard, Dyrektor Wydziału ds. Polski w DG Regio Komisji Europejskiej; Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Michał Glaser, dyrektor Biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dokument RPO dostępny jest na stronie http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/rpowp_2014-2020

Poniżej zamieszczamy prezentacje dyrektora Biura GOM, Michała Glasera oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, Radomira Matczaka przedstawione na spotkaniu:

Partnerstwo: forma Zarządzania RPO WP 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). - Michał Glaser, Dyrektor Biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

RPOWP_Inauguracja Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - być albo nie być - Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP