Metropolitalne wiadomości

aktualności

Integracja transportu zbiorowego tematem posiedzenia Zarządu

Powołanie Metropolitalnego Zarządu Transportu to kolejny krok ku związkowi metropolitalnemu w województwie pomorskim. Prowadzenie publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii to jedno z jego zadań. Właśnie dlatego tematem przewodnim sierpniowego spotkania Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot była integracja transportu publicznego.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja prof. dr hab. Olgierda Wyszomirskiego dotycząca różnych aspektów utworzenia Metropolitalnego Zarządu Transportu: przesłanek integracji transportu,  korzyści, jakie przyniesie ona mieszkańcom, a także jej potencjalnych kosztów. Następnie dr Kamil  Bujak, Przewodniczący Zarządu MZKZG przedstawił opinię prawną w zakresie integracji transportu komunalnego (w tym również kolejowego).

Podczas dyskusji obecni na spotkaniu po raz kolejny podkreślili, że integracja transportu metropolitalnego jest kwestią kluczową, zarówno dla mieszkańców, jak i samorządów. Niemniej kwestią fundamentalną jest nie tylko ida biletu metropolitalnego i jego założenia systemowe, lecz także ujednolicenia taryf i ulg w całej metropolii. Zwrócono także uwagę na potrzebę przeprowadzenia dogłębnych analiz kosztów wprowadzenia Metropolitalnego Zarządu Transportu.

Bilet metropolitalny to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dzięki niemu można będzie swobodnie podróżować po metropolii - płacić będziemy za podróż, np. z Sulęczyna do Władysławowa, a nie za środek transportu. Takie rozwiązanie nie tylko rozwiąże kłopot zakupu różnych biletów, ale także obniży koszty przejazdów łączonych.